Giàu hay nghèo?

Gửi tiết kiệm cũng phải...đóng thuế sẽ triệt tiêu sự phát triển.

- Dư luận đang quan tâm việc đề nghị đánh thuế thu nhập tiền gửi tiết kiệm.

- Bác ơi! Đã là thuế thì phải công bằng. Tiền gửi tiết kiệm cũng là thu nhập, đánh thuế là phải rồi. Có tiền gửi tiết kiệm có thể coi là… giàu.

- Giàu có gì bác ơi!  Sáu, bảy trăm triệu chỉ là chút tiền… còm. Giàu, người ta đầu tư chứng khoán, đầu tư đất đai.

- Nhưng thuế là thu ngân sách...

- Thuế còn kích thích sản xuất, phải nuôi dưỡng nguồn thu. Nếu cái gì cũng đòi thu...

- Hiểu rồi. Ắt sẽ triệt tiêu sự phát triển.

CHÂU XÁ

Các tin, bài viết khác