Hiền khô

Chiếc xe tải hoàn toàn biến dạng sau vụ nổ bình ga

- Vụ nổ xe chở khí đá ở quận 9 khủng khiếp quá bác ạ.

- Nghe nói đó là xe chở axêtylen lậu phân phối cho những người bán bong bóng dạo?

- Sao thấy những bình bơm bong bóng vẻ hiền khô...

- Chưa nổ hiền khô là đúng rồi. Nhưng bác không thấy khối lần bình bơm khí hydro nổ gây chết người sao? Nghe nói phần lớn là bình gas cũ được mài, cắt, bơm khí vào để... hành nghề.

- Ô bác ơi! Bình gas mới còn chưa bảo đảm chất lượng. Tận dụng bình gas cũ...

- Sẽ thành những... quả bom di động.

- Và quanh những quả bom... chờ nổ toàn là trẻ em. Bác ơi! Sao thấy mọi người, kể cả các cơ quan quản lý vẫn thản nhiên.

- Chắc là tại... chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!

GIA LỘC

Các tin, bài viết khác