Kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai với cơ sở dữ liệu về dân cư

Bộ TN-MT và Bộ Công an đã thực hiện việc kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Nội dung kết nối bao gồm 18 trường thông tin.
Lãnh đạo Bộ TN-MT và Bộ Công an tại lễ kết nối
Lãnh đạo Bộ TN-MT và Bộ Công an tại lễ kết nối

Chiều 29-12, Bộ TN-MT và Bộ Công an đã thực hiện việc kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Nội dung kết nối bao gồm các trường thông tin: thông tin về người sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất; số hiệu thửa đất; tờ bản đồ số; địa chỉ thửa đất; diện tích; hình thức sử dụng; mục đích sử dụng; thời hạn sử dụng; nguồn gốc sử dụng; loại nhà ở; tên nhà chung cư; diện tích sàn; hình thức sở hữu; cấp hạng nhà ở; thời hạn sở hữu; hạng mục được sở hữu chung; cấp công trình; diện tích xây dựng.

Theo lãnh đạo Bộ TN-MT, thời gian qua, 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Đến nay, cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối ở 56/63 tỉnh thành với 309 đơn vị cấp huyện, 4.267 đơn vị cấp xã, trên diện tích hơn 24 triệu thửa đất. Số lượng kết nối đang tiếp tục tăng.

Từ sự kết nối này, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã tiếp nhận 14.620 yêu cầu tra cứu xác thực qua nền tảng tích hợp, kết nối dữ liệu của Bộ TN-MT. Bộ TN-MT đã hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến thủ tục “Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ)” tại 50/63 tỉnh, thành phố, phát sinh 1.306 hồ sơ.

Bộ TN-MT cũng đã phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Công an, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam rà soát, xây dựng giải pháp cập nhật, quản lý dữ liệu đất đai, nhà ở, địa chỉ số, kết nối, xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ quản lý nhà nước về đất đai, nhà ở, giao dịch bất động sản và giải quyết thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp có liên quan đến đất đai. Năm 2023, Bộ TN-MT sẽ tiếp tục đẩy mạnh xây dựng hệ thống thông tin đất đai đa mục tiêu tập trung, thống nhất, bảo đảm hỗ trợ nghiệp vụ quản lý đất đai và giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Tin cùng chuyên mục