Không mấy ham

- Truyền hình đưa tin: trẻ em bị bỏ rơi ngày càng nhiều.

- Đẻ con mà không nuôi. Bác ơi! Đạo lý Việt Nam...

- Xưa rồi bác ơi! Với lại, bỏ con chủ yếu là các cô gái... chưa chồng. Có chồng nuôi con còn khó, không chồng, làm sao nuôi?

- Ừ nhỉ! Các cụ xưa bảo “thuận vợ thuận chồng, tát biển đông cũng cạn”. Không chồng có nước... tát vũng chân trâu. Nhưng bác ơi! Bỏ con là còn... dám sanh. Vẫn hơn chuyện nạo phá thai tràn lan. Báo đăng mấy con số hết hồn.

- Con số nào?

- 25% phụ nữ phá thai là... chưa chồng. Trong số đó có 20% thiếu nữ vị thành niên.

- Ô bác ơi! Thế thì Việt Nam vô địch thế giới về cái khoản này rồi?

- Vô địch thì không nhưng ta thuộc hàng 3 nước... đứng đầu thế giới.

- Bác ơi! Đứng đầu kiểu đó thì không mấy ham.

AN LƯU

Các tin, bài viết khác