Lấy người làm gốc

- Báo đăng: 6 xe quét rác phải trùm mền vì... không có đường để quét.

- Bác cứ thích đùa. Sài Gòn 8 triệu dân, hàng trăm con đường, đường nào không có rác?

- Nhưng nhiệm vụ quét rác đã được... phân cấp. Hút bụi do Sở Giao thông Công chính. Quét rác các tuyến đường giao cho quận huyện.

- Ô bác ơi! Phân cấp cho người quét, xe trùm mền là đúng rồi. Bác thắc mắc làm gì?

- Nhưng 6 xe quét rác giá tới 11 tỷ đồng...

- 11 tỷ chỉ là cái đinh. Tiền là vật ngoài thân. Nó đâu có thể... làm ra người. Đưa 6 xe vào hoạt động, hàng trăm người sẽ mất việc. Giữa tiền và người, bác chọn cái nào?

- Tất nhiên là chọn người. Mà bác ơi! Việc sử dụng mấy xe rác mà mấy ổng cũng rất “thấm nhuần” quan điểm của cổ nhân đấy chứ.

- Quan điểm gì?

- Lấy người... làm gốc.

AN LƯU

Các tin, bài viết khác