Lạy trời...

- Bác ơi! Nhờ có mùa nắng năm nay mà tôi phát hiện ra trong vốn từ của mình có câu “lạy trời mưa xuống...”. Ông trời năm nay khắc nghiệt thật. May mà còn kịp mưa chứ nếu không lấy điện đâu để xài.

- Thiếu điện đâu chỉ tại trời bác ơi! Ai bảo làm ăn theo kiểu há miệng... chờ mưa. Sản xuất phát triển, đầu tư không theo kịp, thiếu là phải.

- Thế mới phải kêu gọi tiết kiệm.

- Tiết kiệm đương nhiên là cần rồi. Nhưng tiết kiệm đâu chỉ là việc của dân. Nói thật với bác nhá, nếu ngành điện cũng tiết kiệm bằng cách giảm tỷ lệ thất thoát xuống 20%, thì cả nước thêm khối điện để xài.

Còn nữa, vừa rồi ngành điện phải bỏ ra 600 tỷ đồng mua điện của nước bạn. Bác thấy có nghịch lý không: Các nhà máy nhiệt điện của bạn gần biên giới phải mua... than của ta để chạy điện.

- Bán than để mua điện, đúng là nghịch lý thật. Nhưng mà bác này, 80% nguồn năng lượng là thủy điện như ở ta, tôi e sẽ còn phải “lạy trời mưa xuống”... dài dài. 

LAI VU

Các tin, bài viết khác