Lo xa

- Di tích thành cổ Sơn Tây đang được bảo tồn và tu tạo.

- Di tích thành cổ Sơn Tây là một kỳ quan, tôn tạo là đúng rồi. Nhưng chẳng hiểu sao, cứ nghe đến tôn tạo là tôi lại lo bác ạ.

Quần thể một khu di tích cổ.

- Bác lo cái gì?

- Lo tôn tạo một hồi di tích thành thứ... “tân cổ giao duyên”.

- Ôi! Lần này thì bác khỏi lo đi. Trưởng ban quản lý dự án hứa công trình không ảnh hưởng gì đến vẻ đẹp hiện tại và danh tiếng của thành cổ Sơn Tây. Từng chi tiết dự án đến các hạng mục đều được tính toán khoa học theo nguyên tắc giữ nguyên gốc di tích lịch sử.

- Sao thấy bảo người ta định “triệt hạ” 2 cây cổ thụ cả trăm tuổi trên cổng Tây và cổng Nam?

- Hai cây cổ thụ trên nóc thành là cái hồn của di tích thành cổ Sơn Tây, ai dám phá hả bác?

- Thì tôi cứ lo xa. Mà những chuyện tày đình cũng đã từng xảy ra. Nhiều vụ tráo gạch ngói mới để trộm cắp gạch cổ của di tích, chuyện làm... mới đền chùa như kiểu cầu Đá Trắng ở Lam Sơn cũng đâu phải là chuyện mới mẻ. 

TIÊN SƠN

Các tin, bài viết khác