Luật và...

- Bác ơi! Vụ 2 cụ già leo tường ở Hà Nội...
- Hai lần mở lại 2 lần... đóng. Thiên hạ một phen mừng hụt.
- Chính quyền đã quyết tâm?
- Nhưng luật pháp bó tay.
- Sao thế?
- Bà vợ ông Phàn bảo, luật quy định đất là của họ, họ muốn mở thì mở, bịt thì bịt.
- Nhưng luật cũng quy định nhà phải có lối đi. Đất thuộc quyền sở hữu nhà nước...
- Còn luật lòng người, còn tình làng nghĩa xóm?
- Thế mới... cùn.
- Tình nghĩa cùn thì đúng rồi. Chỉ mong luật pháp... sắc.

YÊN NHÂN

Các tin, bài viết khác