May

- Báo đăng 161 học sinh Trường Bùi Thị Xuân, Lâm Đồng từ chối điểm thừa.

- Chấm điểm là chuyện nghiêm túc, sao lại thừa?

- Thấy bảo thầy… bé cái nhầm. Nhưng nói vậy mà không phải vậy. Chắc lại bệnh… thành tích.

- Ô bác ơi! Thế là… trẻ em làm gương cho người lớn à?

- Người lớn cũng làm gương. Nghe nói có 3 phụ huynh tình nguyện cho con ở lại lớp vì… ngồi nhầm chỗ.

- Thế là học trò và phụ huynh làm gương cho các thầy. Thật may. Nhưng đầu xuân tôi vẫn ước…

- Bác ước gì?

- Ước ngành giáo dục tự làm gương! 

VĂN YÊN

Các tin, bài viết khác