Nâng cao chất lượng công vụ và hiệu quả giám sát

Năm 2023, TPHCM đặt ra 17 chỉ tiêu phấn đấu, đòi hỏi nỗ lực cao mới có thể hoàn thành như tăng trưởng GRDP từ 7,5%-8%, chỉ tiêu thu ngân sách được giao tăng gần 80.000 tỷ đồng so với dự toán năm trước. 

Hôm nay 7-12, kỳ họp lần thứ 8 HĐND TPHCM khóa X khai mạc. Nội dung chủ yếu của kỳ họp lần này là xem xét, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2022 và quyết định phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, cùng với đánh giá thực hiện chủ đề năm 2022: “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”.

Điều đáng trân trọng là năm 2022, TPHCM đã có sự phục hồi nhanh và khá toàn diện thể hiện trên tất cả các mặt. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng trên 9%. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 49,5 tỷ USD, tăng trên 10%. Thu ngân sách đạt 457.500 tỷ đồng, tăng 17%. Thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) 5,4 tỷ USD, đứng đầu cả nước, đón 3,5 triệu lượt khách du lịch quốc tế… An sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng an ninh trên địa bàn được giữ vững. Kết quả năm 2022 của TPHCM được đánh giá cao, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và kiềm chế lạm phát của cả nước.

Mặc dù kinh tế phục hồi và tốc độ phát triển tăng nhanh trở lại nhưng nhịp độ phát triển của TPHCM vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh, năng lực cạnh tranh quốc tế còn thấp, môi trường đầu tư chậm cải thiện. TPHCM đã và đang đối diện với nhiều khó khăn, thách thức. Nhiều chủ trương, nhiệm vụ đã được tập trung chỉ đạo nhưng kết quả vẫn đạt thấp như giải ngân vốn đầu tư công, công tác quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch chậm. Nhiều vấn đề mới phát sinh liên quan đến thị trường tài chính, tiền tệ, chứng khoán, trái phiếu, bất động sản, nguyên liệu đầu vào cho sản xuất… đang đối diện với không ít khó khăn và một số mặt hàng xuất khẩu gặp khó khăn do cầu giảm.

Thực tiễn đang đòi hỏi những điểm nghẽn của TPHCM cần được tháo gỡ nhanh hơn trong bối cảnh có nhiều thách thức.

Năm 2023, TPHCM đặt ra 17 chỉ tiêu phấn đấu, đòi hỏi nỗ lực cao mới có thể hoàn thành như tăng trưởng GRDP từ 7,5%-8%, chỉ tiêu thu ngân sách được giao tăng gần 80.000 tỷ đồng so với dự toán năm trước. Vấn đề không chỉ đóng góp vào ngân sách nhà nước bằng con số mà là gắn với việc thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cùng các giải pháp khả thi về tài chính, về huy động các nguồn lực để đầu tư hạ tầng thiết yếu, đẩy nhanh tiến độ các chương trình dự án, các công trình giao thông.

Dự kiến, chủ đề năm 2023 của TPHCM sẽ là “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, phối hợp thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội”. 

HĐND TPHCM sẽ xem xét trên cơ sở những nội dung công việc cần tập trung nhằm tạo chuyển biến rõ nét qua công tác xây dựng chính quyền đô thị, chất lượng hoạt động dịch vụ công, sự cộng đồng trách nhiệm, phối hợp đồng bộ giữa các sở, ngành, cơ quan nhà nước. Sự chuyển biến còn thể hiện qua các chỉ số cải cách hành chính, hiệu quả quản trị công và năng lực cạnh tranh, qua phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và tỷ lệ người dân hài lòng với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước… HĐND TPHCM sẽ nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023, năm bản lề của kế hoạch 5 năm 2020-2025.

Việc TPHCM xác định rõ nhiệm vụ của mình, nhất là tăng cường kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ và hành chính chuyên nghiệp của các cơ quan quản lý nhà nước, của toàn hệ thống chính trị thành phố cùng với việc Bộ Chính trị thống nhất ban hành Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 sẽ tạo điều kiện, khí thế mới cho TPHCM phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế, cùng cả nước phát triển nhanh và bền vững.

Đọc nhiều nhất

Tin buồn