Nâng cao hiệu quả tuyên truyền miệng bằng phương thức mới

Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM vừa có văn bản hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 30 của Ban Bí thư và Chỉ thị 34 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

Theo đó, việc xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện cần làm rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là trách nhiệm người đứng đầu, đối với công tác tuyên truyền miệng; các hình thức, phương thức phối hợp để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị.

Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM cũng yêu cầu cần xác định các phương thức truyền thống vẫn còn hiệu quả để phát huy; tiến hành những phương thức mới nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, các phương tiện truyền thông đại chúng, mạng xã hội; đặc biệt là những phương thức đạt mục tiêu hướng mạnh về cơ sở, phù hợp với đối tượng, địa bàn…

Tin cùng chuyên mục