Ngược đời

- Báo mới đăng một chuyện ngược đời.

- Ngược đời gì?

- Nhiều sinh viên đại học xin được… đánh trượt để thi lại.

- Bác ơi! Bác đúng là “những người thích đùa”. Người ta xin điểm để đậu chứ ai xin điểm để trượt. Trượt làm sao tốt nghiệp, làm sao có bằng?

- Vậy là bác biết một mà không biết hai. Trượt lần 1 thì thi lại lần 2. Mà lần 2 có thời gian ôn thi nhiều hơn, đề ra dễ hơn, lại có điều kiện “thỏa thuận” với thầy. Bác thấy không, nghe nói có khối sinh viên lần 1 thi được 5 điểm, năn nỉ xin trượt thi lại được… 10 điểm. Không ít em thích thi lại tới vài môn.

- Nhưng ai cho phép thi lại nhiều thế?

- Thì… Bộ chứ còn ai. Quy chế 04 của Bộ Giáo dục – Đào tạo quy định điểm trung bình để xét phân loại kết quả khóa học, xét tốt nghiệp được tính theo điểm thi cao nhất trong hai lần thi.

- Ô bác ơi! Thế thì tôi hiểu rồi. Hèn gì thằng cháu tôi năm nào cũng bị thi lại mỗi kỳ tới 3, 4 môn. Vậy mà tốt nghiệp vẫn nhận bằng hạng… ưu.

- Chưa hết đâu bác ơi! Nghe nói chương trình đào tạo từ xa còn cho phép sinh viên thi lại… dài dài cho kỳ đỗ mới thôi chẳng cần khống chế lần thi.

- Nhưng bác ơi! Thế thì lỗi đâu phải tại sinh viên.

- Bác nói đúng! Lỗi là tại cái quy chế… kỳ quặc của Bộ Giáo dục – Đào tạo.

VĂN GIANG

Các tin, bài viết khác