Nhận thức chưa tới

- Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng chỉ đạo lãnh đạo Hải Phòng báo cáo liên quan đến vụ xử chia chác đất đai ở Đồ Sơn...

- UBND TP đã kiểm điểm rồi.

- Kiểm điểm sao?

- Xin... tự phê bình nghiêm khắc.

- Ô bác ơi! Can thiệp cỡ đó mà chỉ xin phê bình nghiêm khắc?

- Quan trọng là đã... tự nhận ra lỗi lầm. Đánh kẻ chạy đi ai đánh kẻ chạy lại? Với lại lỗi không phải do cố tình.

- Thế do cái gì?

- Do nhận thức... chưa tới.

- Lãnh đạo một thành phố mà nhận thức chưa tới. Thế, phải làm thế nào?

- Để người ta nhận thức... từ từ. Cán bộ là đầy tớ của dân. Con dại thì cái mang. Chúng ta là ông chủ cũng phải biết bao dung.

- Và để mấy ổng cứ tiếp tục... nhận thức không tới?

- Bác ơi! Bác quả đúng là nhà dự báo thiên tài.

                                                                                                                             KIM THÀNH 

Các tin, bài viết khác