Nhất cử lưỡng tiện

– Bộ Tài chính vừa công bố xóa 300 loại phí phụ thu với các doanh nghiệp.

– 300 loại phí? Bác ơi! Không lẽ các loại phí ở ta nhiều đến mức đó sao?

Nhân viên thu phí chỗ đậu xe ô tô trên đường Nguyễn Huệ.

– Không ai thống kê hết, nhưng chắc cũng không ít đâu. Bác cứ về thử hỏi bà xã là biết ngay. Ngay ở phường xã, cũng có vô khối thứ phí bổ đầu dân có thể kể ra... mệt nghỉ huống chi là với doanh nghiệp. Mà các loại phí cũng không rẻ đâu bác ơi!

– Thế thì các doanh nghiệp mừng húm rồi còn gì? Bỏ ngần ấy thứ phí chắc giới làm ăn cũng tiết kiệm được khối tiền.

– Tiết kiệm là cái chắc. Nghe nói bỏ 300 loại phí các doanh nghiệp sẽ được lợi hàng ngàn tỷ đồng.

– Trời đất! Nhiều cỡ vậy hả bác? Như thế nghĩa là hàng ngàn tỷ đồng được đưa vào sản xuất. Nhưng bác ơi! Bỏ phí liệu nhà nước có thất thu?

– Bác ơi! Hàng ngàn tỷ đồng bỏ vào sản xuất sẽ đẻ ra hàng ngàn tỷ đồng khác. Sản xuất tăng thì thuế tăng, làm sao thất thu? Với lại, bỏ các loại phí hàng Việt Nam sẽ tăng sức cạnh tranh.

– Sao vậy?

– Bác không hiểu thật à? Bỏ các loại phí là giảm chi phí đầu vào. Giảm chi phí đầu vào sẽ hạ được giá thành, hàng hóa đương nhiên sẽ tăng sức cạnh tranh.

– Thế thì tôi hiểu rồi. Vậy là nhất cử lưỡng tiện. Hoan hô Bộ Tài chính.

DUY TÂN
 

Các tin, bài viết khác