Nhờ báo cáo

Ảnh có tính chất minh họa

- Nghe nói Hưng Yên được mùa lúa lớn.

- Năng suất bao nhiêu?

- Khoảng 5 đến 6 tấn/ha.

- Bác ơi! Thế là bác bị lừa rồi.

- Là sao?

- Năm nay, Hưng Yên bị cháy rầy. Nhiều huyện như Kim Động, Ân Thi, Văn Lâm lúa bị cháy đến 80%-90%. Nông dân nhiều nơi đang dở khóc dở cười, lấy đâu ra năng suất 5-6 tấn.

- Nghĩa là...

- Chính quyền muốn “đẹp” cho báo cáo tăng trưởng.

- Vậy là được mùa nhờ... báo cáo?

- Bệnh thời đại bác ơi! Vẫn là... làm thì láo, báo cáo thì hay.

VĂN GIANG

Các tin, bài viết khác