Nhờ chống khủng bố...

- Dân Iraq sợ không dám vào bệnh viện. Họ bảo thà chết ở nhà...

- Sao thế? Thiếu thuốc à?

- Không phải thiếu thuốc mà sợ bị khủng bố.

- Bệnh viện mà có khủng bố? Bác lại thích đùa.

- Ai đùa làm gì. Báo đăng hẳn hoi. Bệnh viện do người Shiite kiểm soát. Người Sunni vào bệnh viện, bất kể già trẻ trai gái đều bị “biệt đội tử thần” bắt cóc và thủ tiêu.

- Nhưng quân đội Mỹ đang quyết liệt chống khủng bố?

- Ô bác ơi! Nạn khủng bố tràn lan cũng là... nhờ chống khủng bố đấy.

- Là sao?

- Dân Iraq bảo: nhờ Mỹ vào chống khủng bố mà đất nước tươi đẹp của họ trở thành bãi chiến trường. Nhờ chống khủng bố mà khủng bố ở Iraq đang trở thành trò chơi... mang tính quốc gia.

- Ô! Thế thì bọn khủng bố tung hô quân đội Mỹ là đúng rồi.

- Tung hô gì?

- Chống khủng bố muôn năm.

PHÚ BÌNH

Các tin, bài viết khác