Phát triển sân bay Chu Lai thành sân bay trung chuyển quốc tế

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo số 148/TB-VPCP kết luận của Thường trực Chính phủ về quy hoạch vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam
  • Nữ miền Nam
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Bắc
Sân bay Chu Lai sẽ được phát triển thành sân bay trung chuyển quốc tế
Sân bay Chu Lai sẽ được phát triển thành sân bay trung chuyển quốc tế

Để sớm phê duyệt quy hoạch theo đúng tiến độ yêu cầu của Quốc hội, Thường trực Chính phủ đề nghị Bộ KH-ĐT khẩn trương hoàn thiện quy hoạch.

Thường trực Chính phủ cũng cho rằng, bên cạnh thế mạnh là phát triển kinh tế biển, cảng biển, vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung có nhiều thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội khi hạ tầng giao thông trục Bắc Nam đã được cải thiện rõ rệt trong thời gian vừa qua.

Tuy nhiên, tiềm năng, lợi thế của vùng, nhất là kinh tế biển chưa được khai thác hợp lý và phát huy hiệu quả; hiệu quả hoạt động các khu kinh tế cửa khẩu, cụm công nghiệp chưa cao; các khu kinh tế ven biển, cảng biển phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; quy mô sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, manh mún; thiếu dự án đầu tư quy mô lớn, có tính động lực; du lịch phát triển chưa bền vững, thiếu đa dạng, sức cạnh tranh quốc tế còn thấp…

Bên cạnh đó, vùng còn nhiều bất lợi như: thiên tai, bão gió, lũ lụt xảy ra thường xuyên, chênh lệch vùng miền giữa phía Đông và phía Tây còn cao, kết nối hạ tầng giao thông trục Đông Tây còn nhiều khó khăn, kết nối vùng với vùng Tây Nguyên còn khó khăn… Vì vậy, quy hoạch vùng phải có tầm nhìn tổng thể, dài hạn cùng với các giải pháp đột phá, mở rộng không gian và nguồn lực cho phát triển; phát huy hiệu quả các hành lang kinh tế, nhất là hành lang kinh tế Đông - Tây; nâng cao hiệu quả hoạt động của các cảng biển, cảng hàng không, khu kinh tế cửa khẩu…

Thường trực Chính phủ lưu ý, quy hoạch vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung phải xác định được tầm quan trọng, tiềm năng và thế mạnh của vùng, từ đó, đưa ra các giải pháp mang tính đột phá để phát triển vùng. Nghiên cứu, bổ sung giải pháp, phương án cụ thể cho việc phát triển hệ thống cảng biển để đẩy mạnh kinh tế biển; khôi phục hệ thống sân bay lưỡng dụng, trong đó phát triển sân bay Chu Lai thành sân bay trung chuyển quốc tế; phát triển du lịch biển, phát huy tiềm năng khai thác các di tích lịch sử, văn hóa…

Nghiên cứu, bổ sung vào quy hoạch vùng việc khai thác năng lượng tái tạo (điện mặt trời, điện gió) gắn với hiệu quả phát triển kinh tế, tiết kiệm đất và bảo vệ môi trường, phù hợp với quy hoạch ngành quốc gia. Nghiên cứu các nguồn lực để phát triển hành lang kinh tế Đông - Tây, trong đó cần có giải pháp cụ thể đối với dự án kết nối với vùng Tây Nguyên.

Bộ KH-ĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện quy hoạch vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trong tháng 4.

Tin cùng chuyên mục