Quên…

- Sẽ lại thiếu điện mùa khô.

- Sẽ lại thiếu khoảng 150 – 200 triệu kWh. Sẽ… đến hẹn lại lên. Bác ơi! Đó là một điệp khúc “biết rồi khổ lắm nói mãi”. Mùa khô năm nào chả thế.

- Nhưng là một điệp khúc chán ngán, một điệp khúc không thể chịu nổi.

- Không thể cũng phải chịu. Nguồn cung cấp không đủ thì thiếu điện là chuyện đương nhiên. Bác không thấy mấy ông nhà đèn đã nỗ lực hết sức rồi sao. Các nhà máy thủy điện và nhiệt điện vẫn tiếp tục triển khai nhưng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng tăng nhanh quá.

- Xây dựng để tăng nguồn điện là cần. Nhưng chỉ chăm chăm xây nhà máy mà không chú ý đến chính sách tiêu dùng điện thì cũng như không. Sản xuất có hạn nhưng thất thoát điện… vô tư, xài lãng phí vô tư thì thiếu điện vẫn sẽ là chuyện dài nhiều tập không có hồi kết.

- Nhưng… quên tiết kiệm đâu phải chỉ là chuyện riêng của mấy ông nhà đèn? Đó là chuyện toàn xã hội. Với lại, chuyện thiếu điện còn liên quan tới “bài học chưa thuộc” của ngành năng lượng.

- Bài học gì?

- Ỷ vào sức mạnh độc quyền, quên đi việc huy động sức dân.

- Ừ! Có lẽ đã đến lúc ông nhà đèn cũng cần học bài học của ông điện thoại.

VĂN LÂM

Các tin, bài viết khác