Sáng tạo

- Báo vừa đăng chuyện hay lắm.

- Chuyện sao?

- Các quan tham Trung Quốc đọc sách gì.

- Bác nói lạ. Các quan tham lo kiếm nhiều tiền, thời gian đâu đọc sách.

- Bác ơi! Bác biết một mà không biết hai. Các quan tham không đọc sách để nâng cao kiến thức. Họ đọc sách để... tiêu tiền.

- Là sách gì?

- Sách... dạy đánh bạc. Hành xử chốn phòng... the. Sách dạy xem tử vi, tướng số.

- Bác ơi! Sao mấy ổng không đọc sách dạy làm giàu?

- Bác đúng là... người đời. Bác đã thấy ai dạy các quan... tham nhũng bao giờ chưa. Đây là lĩnh vực... sáng tạo độc quyền, là độc chiêu của từng quan tham, không sách nào có được. 

QUÀNG YÊN

Các tin, bài viết khác