Siêu cuội

– Báo đăng 26 học sinh Phú Yên... ngồi nhầm lớp.

– Sao vậy?

– Học lớp 6 mà phép tính đơn giản cộng trừ coi như... thua.

– Ôi bác ơi! Chuyện học cấp 2 đánh vần chưa thông còn vô thiên lủng. Nào là Phú Thọ, Tiền Giang, Sóc Trăng. Ngồi nhầm lớp vốn là chuyện... thường ngày ở huyện.

– Thì thế! Đây bảo với bác những chuyện tương tự chỉ là... có bị phát hiện hay không. Những chuyện siêu cuội như thế.

– Không phải siêu cuội mà là... siêu lừa. Tự lừa dối mình, lừa dối xã hội, lừa dối cấp trên. Trăm sự là tại cái bệnh thành tích.

– Bác ơi! Giá thành tích mà biết nói năng. 

VĂN CHƯƠNG

Các tin, bài viết khác