Tại... trời

- Khoa học công nghệ tiến như vũ bão nhưng đào tạo cán bộ khoa học lại chậm như rùa bò.

- Là sao?

- Năm 2003 đào tạo được 193 tiến sĩ ở nước ngoài. Năm 2005 còn 106. Năm 2006 nhích lên 121.

- Hay tại chỉ tiêu quá ít?

- Chỉ tiêu 400 nhưng chỉ chọn được khoảng 5,60%.

- Sao nhà nước không thúc đẩy?

- Vẫn thúc. Và tiền chi đào tạo hàng năm vẫn tăng.

- Hay tại dân mình không thích học?

- Sao không? Du học tự túc vẫn đầy ra.

- Thế, tại ai?

- Biết đâu? Các quan chức không biết, Bộ Giáo dục – Đào tạo cũng không biết. Có lẽ là… tại trời!

PHÚ THÁI

Các tin, bài viết khác