Tái xuất giang hồ

- Từ khi thi hành Luật Doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định bãi bỏ 186 giấy phép kinh doanh.

- Bãi bỏ rồi tái lập. Ôi bác ơi! Giấy phép ở nước mình cũng như cái đầu của Mãng xà tinh…

- Là sao?

- Là chém cái này mọc cái khác. Mấy năm thi hành Luật Doanh nghiệp bãi bỏ được 186 giấy phép kinh doanh, nhưng vừa lờ đi, hàng trăm giấy mới lại… tái xuất giang hồ.

- Bãi bỏ giấy phép là để thông thoáng môi trường kinh doanh. Bác ơi! Sao người ta lại không thích?

- Người kinh doanh thích nhưng người quản lý thì không. Họ dựa vào con số từ 1% đến 3% số doanh nghiệp vi phạm pháp luật để… tái lập giấy phép làm công cụ bảo vệ kỷ cương. Nhưng cơ bản là họ chưa bỏ được tư duy theo lối “xin, cho”.

- Theo bác thì phải làm thế nào?

- Phải khởi động lại việc bãi bỏ giấy phép con. Có người đề nghị lập một nhóm công tác đặc biệt để rà soát lại các giấy phép con không hợp lệ và… lại chém.

- Thế nếu nó tiếp tục mọc lại?

- Thì phải triệt để xóa bỏ tư duy bao cấp theo kiểu xin cho.

- Bác nói cũng đúng. Nhưng xóa bỏ tư duy nghe trừu tượng lắm. Vấn đề là phải xóa bỏ tận gốc cái cơ chế đẻ ra tư duy...

- Cơ chế gì?

- Cơ chế luật cho phép các bộ ngành được ban hành những quy định tương tự như giấy phép.

VĂN LÂM

Các tin, bài viết khác