Tạm dừng thu phí tại trạm Tân Phú (QL20) từ 14 giờ ngày 20-10

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa cho biết sẽ tạm dừng thu phí tại trạm thu phí Tân Phú (thuộc dự án sửa chữa và nâng cấp mở rộng một số đoạn qua thị trấn trên QL 20 (Km76-Km206) theo hình thức BOT) từ 14 giờ ngày 20-10.
Trạm thu phi Tân Phú (QL20)
Trạm thu phi Tân Phú (QL20)

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, việc tạm dừng thu phí trạm Tân Phú dựa trên cơ sở rà soát quy định của pháp luật, hợp đồng dự án, các văn bản của Kiểm toán Nhà nước và các văn bản hướng dẫn của Bộ GTVT để xác định ngày dừng thu phí của dự án.

Trong thời gian chờ ý kiến của cơ quan có thẩm quyền, để bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư và người sử dụng dịch vụ đường bộ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam tạm dừng thu phí tại trạm thu phí Tân Phú từ 14 giờ 00 phút ngày 20-10.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu nhà đầu tư thông báo công khai việc tạm dừng thu phí trên các phương tiện thông tin đại chúng và tại các trạm thu phí thuộc dự án; sắp xếp lao động và giải quyết chế độ cho người lao động khi tạm dừng thu phí theo đúng quy định.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng giao Cục Quản lý đường bộ IV và Vụ Pháp chế - Thanh tra giám sát việc tạm dừng thu phí tại các trạm thu phí thuộc dự án theo quy định. Cục Quản lý đường bộ IV phối hợp với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án trong việc kiểm kê tài sản dự án, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến

Tin cùng chuyên mục