Thần thánh mà biết nói năng

Nghe nói mấy hôm rồi đường về đền bà Chúa Kho nghẽn đường.

Phủ Tây Hồ lúc 16 giờ ngày 15-2.

– Hội Phủ Giầy, chùa Hương, chợ Viềng... cũng nghẹt đường. Người ta đi lễ để lấy lộc cầu may cho một năm mới làm ăn phát đạt.

– Tốt chứ sao. Đó là một tập tục đẹp.

– Nhưng người ta đến cầu bà Chúa Kho chỉ là để vay tiền.

– Muốn vay tiền là còn có chí làm ăn. Có vay thì có trả. Ai ăn quịt đâu mà sợ. Còn hơn ối kẻ muốn có tiền nhưng không thích vay, chỉ lo hà lạm công quỹ và bòn rút của dân.

– Nhưng khối người đâu muốn vay tiền một cách ngay thẳng. Hôm rồi đi chùa nghe một người cầu mà muốn lạnh cả người.

– Cầu gì?

– Cầu năm nay được giao vài công trình lớn. Ớn da gà hơn, bà cầu ông sếp vốn khó tính trong việc xét duyệt công trình của một bộ nọ năm nay không bị biến chức thì cũng... chết vì đụng xe.

– Trời đất! Giá thần thánh mà biết nói năng.

LẠC LONG
 

Các tin, bài viết khác