Thăng...

- Hà Nội tạm giữ hàng ngàn dân chơi.

- Chơi sao?

- Thì chơi cần sa, heroin, thuốc lắc...

- Bác ơi thành phố cũng vừa phá một động ở cà phê MGM Sài Gòn. Không phải dân chơi mà... siêu chơi, công tử Bạc Liêu chắc phải gọi bằng... ông nội.

- Chắc họ cũng đang phi...

- Không phải phi mà là bay, là thăng. Toàn những cậu trai mặt búng ra sữa thờ thẫn như ma trơi và gái nhảy mồi “thiếu vải kinh niên”.

- Thế thì thăng là đúng rồi. Nhưng tôi sợ họ chẳng bay được lên trời.

- Lên trời cái gì? Thăng kiểu đó thì chỉ có nước bay... xuống địa ngục.

Gia Lộc

Các tin, bài viết khác