Thiếu…

- Bộ Công nghiệp vừa thông tin về ý kiến đóng góp của nhân dân cho 4 phương án tăng giá điện.

 Kéo điện về làng

 - Kết quả thế nào?

 - Nghe nói có 37,41% đồng ý với phương án 3, 37,36% đồng ý với phương án 1,19% đồng ý phương án 4, chỉ có 6,24% đồng ý phương án 2.

 - Tuy chưa quá bán nhưng con số đã cho thấy ý kiến nghiêng về phía nào rồi. Nhưng bác ơi, bác có biết bao nhiêu người tham gia góp ý kiến?

 - Khoảng hai ngàn người.

 - Bác ơi! Dân số nước ta có 80 triệu. Hai ngàn người tham gia sao có thể gọi là ý dân.

 - Không ý dân thì ý quan à? Bác đòi 80 triệu người tham gia góp ý là chuyện không thể có. Hai ngàn người biết đâu chẳng là tiêu biểu đại diện cho 80 triệu dân. Những người không tham gia có thể đều đồng ý tăng giá điện. Phương án nào là do các cơ quan chức năng. “Việt minh làm thinh là đồng ý” mà.

 - Bác lại suy bụng ta ra bụng người. Thế nhỡ làm thinh không phải là đồng ý mà ngược lại?

 - Là sao?

 - Họ là “đám đông im lặng”. Họ không đồng ý với 4 phương án tăng giá của ngành điện nhưng không thể có ý kiến vì ngành điện thiếu phương án thứ 5.

 - Phương án thế nào?

 - Phương án… không tăng giá điện. Chắc chắn đấy sẽ là phương án được nhiều người ủng hộ nhất 

PHẠM XÁ

Các tin, bài viết khác