Thoáng nhưng chưa thông

- Tôi có giấy trắng, nhưng 2 năm chưa lãnh được sổ hồng.

- Sao bảo một cửa thoáng lắm kia mà?

- Thoáng nhưng… chưa thông. Có thứ lên quận, quận chỉ xuống phường. Có thứ ra phường, phường lại chỉ lên quận. Nhiều người đọc nát óc bao nhiêu thứ hướng dẫn vẫn chẳng hiểu cái nào xuống, cái nào lên.

- Không lẽ một cửa liên thông là hành nhau ra bã?

- Hành còn… hạ nữa bác ơi. Một cửa nhưng vô số khóa. Chỉ bổ sung hồ sơ có khi lặn lội thân cò xơ xác cả năm. Mỗi lần cán bộ đòi thêm một thứ hồ sơ. Chả biết thế nào là đủ.

- Báo đăng quận 1 có bộ phận hướng dẫn hay lắm.

- Khổ nỗi có rất ít nơi như quận 1. Giá như hồ sơ mà biết nói năng...

Thảo Điền

Các tin, bài viết khác