Thử

- Hà Nội vừa rút quyết định phải có sổ đỏ mới cấp phép xây dựng.

- Bác lại tưởng thật, người ta mới thử thôi mà.

- Thử gì, nếu không có báo chí...

- Nói lạ vậy? Sao lại không có báo chí được. Báo chí là phản biện xã hội...

- Nhưng cơ quan chức năng?

- Họ chỉ ra quyết định... có lợi cho công tác quản lý.

- Còn dân?

- Lại nhờ dư luận... kêu. Con không khóc làm sao mẹ cho bú?

- Nghĩa là...?

- Cái gì cũng phải thử. Không thử làm sao thành thật?

TỪ LIÊM

Các tin, bài viết khác