Thương... không nhân

- Báo đăng chuyện sách bò ngâm hóa chất.

- Để làm gì?

- Còn làm gì nữa. Để... tăng hiệu quả kinh doanh. Nghe nói 0,5kg sách bò ngâm hóa chất tăng vọt lên 1,5kg.

- Thế là 1 gấp 3. Đúng là thương nhân.

- Nhưng thương mà... không nhân bác ơi! Nghe nói đó là thứ hóa chất độc hại.

- Ô trời đất ơi! Lại giống phở ướp formone, cá thịt ướp urê... thế thì là thương... gian rồi còn gì. Bác ơi! Vậy cơ quan chức năng làm gì?

- Lại xử phạt hành chính vài chục triệu chứ gì. Cao lắm là rút giấy phép kinh doanh.

- Thế hèn gì chẳng lờn thuốc. Nhưng gian thương kiểu ấy phải có liệu pháp mạnh.

- Mạnh sao?

- Ít nhất cũng phải đưa họ ra... vành móng ngựa.

MỸ HÀO

Các tin, bài viết khác