TPHCM tăng cường quản lý lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật, thi người đẹp, người mẫu

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn trên địa bàn TPHCM, Sở VH-TT TPHCM vừa ban hành kế hoạch thực hiện công tác quản lý Nhà nước và thực hiện các biện pháp ngăn chặn, kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật, thi người đẹp, người mẫu.
Chung kết cuộc thi Đại sứ Hoàn mỹ 2023 tổ chức không giấy phép. Ảnh: BTC cuộc thi
Chung kết cuộc thi Đại sứ Hoàn mỹ 2023 tổ chức không giấy phép. Ảnh: BTC cuộc thi

Hiện nay, tại TPHCM có rất nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật, tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và chấp thuận theo quy định tại Nghị định số 144/2020/NĐ-CP về hoạt động nghệ thuật biểu diễn.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều chương trình, cuộc thi không thực hiện thông báo hay thực hiện thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền chấp thuận hoặc thực hiện thủ tục đúng quy định nhưng đơn vị tổ chức thực hiện không đúng nội dung đã thông báo, chấp thuận của cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, một số tổ chức, cá nhân cố tình áp dụng sai quy định tại Nghị định số 144, không thực hiện thủ tục đề nghị chấp thuận mà gửi thông báo biểu diễn nghệ thuật phục vụ nội bộ, không bán vé thu tiền để tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp, người mẫu.

Để tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật, trong thời gian qua, Sở VH-TT đã chủ động phối hợp Công an Thành phố (PA03), Phòng Văn hóa và Thông tin TP Thủ Đức, quận, huyện, các cơ quan, tổ chức có liên quan để trao đổi thông tin và tăng cường công tác phối hợp để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm hành chính theo đúng quy định của pháp luật.

Hình ảnh phản cảm trong show thời trang “New Tradition” diễn ra ngày 6-5-2023

Hình ảnh phản cảm trong show thời trang “New Tradition” diễn ra ngày 6-5-2023

Mới đây, Sở VH-TT ban hành kế hoạch thực hiện công tác quản lý Nhà nước và thực hiện các biện pháp ngăn chặn, kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật, thi người đẹp, người mẫu.

Theo đó, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc cung cấp, trao đổi thông tin trong việc tiếp nhận thông báo hoặc văn bản chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật, thi người đẹp, người mẫu; ngăn chặn, kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật, thi người đẹp, người mẫu, để nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật, thi người đẹp, người mẫu trên địa bàn TPHCM.

Sở VH-TT chủ động phối hợp Công an Thành phố, UBND TP Thủ Đức, quận, huyện và các đơn vị tương đương cấp sở để trao đổi thông tin, phối hợp thực hiện công tác quản lý Nhà nước theo quy định của Nghị định số 144; chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc phối hợp kiểm tra, xử lý các hoạt động nghệ thuật biểu diễn vi phạm pháp luật trên địa bàn.

Phòng Nghệ thuật lập kênh thông tin để trao đổi, hướng dẫn về nghiệp vụ, các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật, tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu; cử lực lượng tham gia, phối hợp cùng với Thanh tra Sở, Phòng PA03 Công an Thành phố và Phòng Văn hóa và Thông tin TP Thủ Đức và các quận, huyện thực hiện công tác giám sát, kiểm tra, ngăn chặn, xử lý vi phạm pháp luật đối với các cuộc biểu diễn nghệ thuật, cuộc thi người đẹp, người mẫu không phép, không đúng văn bản chấp thuận, không đúng thông báo theo yêu cầu của thanh tra sở.

Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật, cuộc thi người đẹp, người mẫu được truyền tải trên hệ thống phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử và môi trường mạng; chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan thông tin báo chí tuyên truyền phổ biến, giáo dục và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động biểu diễn nghệ thuật, cuộc thi người đẹp, người mẫu. Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan xử lý các chương trình họp báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, cuộc thi người đẹp, người mẫu không phép, phối hợp Sở VH-TT xử lý các hoạt động nghệ thuật biểu diễn được đăng tải trên mạng internet và phối hợp cung cấp thông tin báo chí theo đúng quy định.

Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), Công an Thành phố chủ động nắm thông tin và phối hợp ngăn chặn, kiểm tra đối với các chương trình tổ chức biểu diễn nghệ thuật, tổ chức thi người đẹp, người mẫu không thực hiện thông báo hoặc không có văn bản chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định; thực hiện kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền của ngành công an.

Tin cùng chuyên mục