Trên quyết, dưới... liệt

- Thành phố Hà Nội đang kiểm tra việc thực hiện chỉ thị của Thủ tướng về cải cách hành chính.

- Kiểm tra là đúng rồi. Cải cách hành chính tiến hành đã mấy năm nay. Nhưng một cửa vẫn... quá nhiều khóa.

- Không chỉ riêng Hà Nội đâu bác ơi! Ở TPHCM khối nơi vẫn cải cách theo hướng... hành là chính. Người dân đến cửa quan vẫn cứ... khổ dài dài.

- Sao thế bác nhỉ? Tôi thấy cấp trên...

- Thế mới phải kiểm tra. Chuyện trên bảo dưới không nghe vốn là chuyện thường ngày ở huyện.

- Nghĩa là?

- Trên quyết nhưng dưới... liệt. 

VĂN TÂM

Các tin, bài viết khác