Triệt cầu

– Báo Tuổi Trẻ đăng người ta bán 7 triệu đồng một bằng đại học.

– Ô bác ơi! Thật táng tận lương tâm. Phải nghiêm trị bọn buôn bán tri thức.

– Bác ơi! Bọn nó đâu có bán tri thức.

– Thế, bán gì?

– Bán giấy lộn.

– Bằng giả đúng là giấy lộn. Nhưng càng phải nghiêm trị.

– Vẫn nghiêm trị đấy chứ. Nhưng cần mà chưa đủ.

– Gì nữa mới đủ?

– Người mua bằng giả là kẻ lười biếng nhưng háo danh.

– Ô bác ơi! Nói thế thì phải ngăn chặn từ gốc vấn đề.

– Là sao?

– Kẻ ham danh phải trị rồi. Nhưng cũng phải trị cơ chế tạo khe hở cho kẻ háo danh.

– Cơ chế gì?

– Cơ chế bổ nhiệm cán bộ từ cực đoan này sang cực đoan kia. Từ chỗ không coi trọng bằng cấp đến... quá nô lệ vào bằng cấp.

Văn Thánh

Các tin, bài viết khác