Tu... không bổ

- Dân Bắc Ninh đang xôn xao vụ xây mới nhà Tam Quan ở chùa Dâu.

- Sao thế?

- Tam Quan cũ sát bờ sông, Tam Quan mới nằm chỏng chơ giữa sân.

- Bác máy móc quá làm gì? Được tu bổ là tốt rồi. Tam Quan ở đâu mà chẳng là… Tam Quan.

- Nhưng tu bổ cũng phải có kết quả thám sát khảo cổ. Phải tôn trọng lịch sử.

- Lịch sử do con người tạo ra. Cháu con cũng có quyền… tái tạo lịch sử.

- Ô bác ơi! Thế sao gọi là trùng tu? Thà xây đại một chùa mới cho xong. Thế là tu… không bổ.

- Sao lại không bổ? Khối nơi người ta đã làm như vậy rồi. Bác ơi! Không bổ bề ngang thì cũng bổ bề dọc

QUẾ VÕ

Các tin, bài viết khác