Tự sự quan tham

Người ta rèn luyện cái đạo đức
Rèn luyện làm chi cho phí sức
Như ta, rèn... bao tử cho ngon
Bao khỏe, cuộc đời sẽ thơm hơn

Phân bón xi măng rồi sắt thép
Nhà cửa, đất đai... tiêu cái một
Đời bố chẳng làm, hàm cứ nhai
Đời con ngán gì học lũng dốt.

GIA LỘC

Các tin, bài viết khác