Xác minh thông tin thất lạc hơn 100 cuốn sách tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm

Ngày 20-3, ông Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam xác nhận viện đã cử người xác minh thông tin thất lạc hơn 100 cuốn sách tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm.
Viện nghiên cứu Hán Nôm
Viện nghiên cứu Hán Nôm

Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho biết đã yêu cầu Viện Nghiên cứu Hán Nôm tiếp tục kiểm kê, làm rõ thông tin mất sách. Đây không phải lần đầu tiên tình trạng mất, hư hỏng sách xảy ra tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm. Cuối tháng 12-2022, nhân viên của Viện Nghiên cứu Hán Nôm cũng loan tin mất 25 cuốn sách.

Trong số 25 cuốn này có 4 cuốn Toàn Việt thi lục (do nhà bác học Lê Quý Đôn soạn) thuộc 3 bộ khác nhau và cuốn Việt âm thi tập (do nhà sử học Phan Phu Tiên biên soạn). Ngoài ra, 2 cuốn sách về địa chí là cuốn Hoàng Việt địa dư chí và Nam quốc địa dư - có nội dung viết về cương vực, lãnh thổ Việt Nam.

Viện Nghiên cứu Hán Nôm đã lập hội đồng khoa học để đánh giá giá trị về lịch sử, khoa học, văn hóa của hơn 20 cuốn sách bị mất. Đồng thời, viện cũng lập hội đồng kiểm kê để xác minh chính xác số lượng sách bị mất. Sau sự việc, Viện Nghiên cứu Hán Nôm tiếp tục cho kiểm kê kho sách tại thư viện. Công việc kiểm kê kho sách mới dự kiến hoàn thiện trong đầu năm 2023.

Tin cùng chuyên mục