Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP (từ ngày 6 đến ngày 13-9-2023)

Từ ngày 06 đến ngày 13-9 -2023, Quỹ XH-TT Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp GĐ Bà Đinh Thị Thành HCCG 23-54 (4-9): Trương Thị Ngọc Hạnh (Bùi Đình Túy, P.24, Q. Bình Thạnh): 200.000đ, Phi Hùng (Q. Gò Vấp): 300.000đ, Kiều + Đăng Khoa (Q. Gò Vấp): 300.000đ, Tăng Thị Xuân Ngân (Q.4): 500.000đ, Bạn đọc (Q.1): 500.000đ, Vương Lĩnh (Q.8): 8.000.000đ, Tran Thi Thu Lan (CK): 200.000đ, Nguyen Thanh Que (CK): 1.000.000đ, Tran Kim Toan (CK): 400.000đ, Co Chi - P.13, Q.8 (CK): 100.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Tran Dinh Quoc Thanh (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 13679 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 94386 (CK): 150.000đ, Bạn đọc TK số… 84429 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 80610 (CK): 300.000đ, Do Phuoc Dinh(CK): 500.000đ, Mai Son (CK): 1.000.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 88886 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 97276 (CK): 50.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 500.000đ, Doan Liem (CK): 300.000đ, Ba To Thi Phan (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 05027 (CK): 20.000đ, Ho Thi Bao Nhi (CK): 1.000.000đ, Tran Kim Binh (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 30001 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 31438 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 10888 (CK): 500.000đ.

Giúp GĐ 4 cháu bé bị bỏng nặng tại Tây Ninh (SGGPO 30-8): Bạn đọc TK số… 31438 (CK): 200.000đ.

Giúp GĐ Ông Nguyễn Văn Thiết HCCG 23-53 (28-8): Trương Thị Ngọc Hạnh (Bùi Đình Túy, P.24, Q. Bình Thạnh): 200.000đ, Phi Hùng (Q. Gò Vấp): 300.000đ, Kiều + Đăng Khoa (Q. Gò Vấp): 300.000đ, Co Chi - P.13, Q.8 (CK): 100.000đ,

Giúp GĐ Anh Nguyễn Hữu Anh Văn HCCG 23-52 (24-8): Phi Hùng (Q. Gò Vấp): 300.000đ, Kiều + Đăng Khoa (Q. Gò Vấp): 300.000đ, Co Chi - P.13, Q.8 (CK): 100.000đ, Tran Dinh Quoc Thanh (CK): 200.000đ, Ho Ngoc Ha, P.10, Q.Go Vap (CK): 500.000đ.

Giúp GĐ em Võ Tuấn Tú HCCG 23-51 (21-8): Trương Thị Ngọc Hạnh (Bùi Đình Túy, P.24, Q. Bình Thạnh): 200.000đ, Phi Hùng (Q. Gò Vấp): 300.000đ, Kiều + Đăng Khoa (Q. Gò Vấp): 300.000đ, Co Chi - P.13, Q.8 (CK): 100.000đ, Tran Dinh Quoc Thanh (CK): 400.000đ, Ho Ngoc Ha, P.10, Q.Go Vap (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 31438 (CK): 200.000đ.

Giúp gđ anh Nguyễn Trung Hải HCCG 23-50 (14-8): Trương Thị Ngọc Hạnh (Bùi Đình Túy, P.24, Q. Bình Thạnh): 200.000đ, Phi Hùng (Q. Gò Vấp): 300.000đ, Kiều + Đăng Khoa (Q. Gò Vấp): 300.000đ, Ho Ngoc Ha, P.10, Q.Go Vap (CK): 500.000đ.

Giúp em Nguyễn Thị Mỹ Hạnh HCCG 23-49 (11-8): Phi Hùng (Q. Gò Vấp): 300.000đ, Kiều + Đăng Khoa (Q. Gò Vấp): 300.000đ, Ho Ngoc Ha, P.10, Q.Go Vap (CK): 500.000đ.

Giúp gđ bà Huỳnh Thị Học HCCG 23-48 (07-8): Phi Hùng (Q. Gò Vấp): 300.000đ, Kiều + Đăng Khoa (Q. Gò Vấp): 300.000đ, Ho Ngoc Ha, P.10, Q.Go Vap (CK): 500.000đ.

Giúp ông Trịnh Viết Cương HCCG 23-47 (03-8): Trương Thị Ngọc Hạnh (Bùi Đình Túy, P.24, Q. Bình Thạnh): 200.000đ, Phi Hùng (Q. Gò Vấp): 300.000đ, Kiều + Đăng Khoa (Q. Gò Vấp): 300.000đ.

Giúp 3 anh em A Khuẩn HCCG 23-46 (28-7): Phi Hùng (Q. Gò Vấp): 300.000đ, Kiều + Đăng Khoa (Q. Gò Vấp): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 88886 (CK): 100.000đ.

Giúp gđ em Nguyễn Ngọc Khải HCCG 23-45 (24-7): Trương Thị Ngọc Hạnh (Bùi Đình Túy, P.24, Q. Bình Thạnh): 200.000đ, Phi Hùng (Q. Gò Vấp): 300.000đ, Kiều + Đăng Khoa (Q. Gò Vấp): 300.000đ.

Giúp bà Lê Thị Ánh HCCG 23-44 (20-7): Trương Thị Ngọc Hạnh (Bùi Đình Túy, P.24, Q. Bình Thạnh): 200.000đ.

Giúp ông Lê Vạn Thanh HCCG 23-43 (17-7): Trương Thị Ngọc Hạnh (Bùi Đình Túy, P.24, Q. Bình Thạnh): 200.000đ.

Giúp em Danh Đạt HCCG 23-42 (14-7): Trương Thị Ngọc Hạnh (Bùi Đình Túy, P.24, Q. Bình Thạnh): 200.000đ.

Giúp anh Trần Văn Ty HCCG 23-39 (26-6): Trương Thị Ngọc Hạnh (Bùi Đình Túy, P.24, Q. Bình Thạnh): 200.000đ,

Giúp Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Bà Nguyễn Thị Nguyệt (USA): 50USD, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Ong Gia Bao (CK): 10.000đ, Nguyen Thi Kim Thanh (CK): 20.000đ, Nguyen Van Hong (CK): 200.000đ, Tran Kim Hung (CK): 200.000đ, Dang Xuan Hiep (CK): 300.000đ, Ta Chi Dong Hai (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Nguyet (CK): 11.111đ, Le Thi Truc Quyen (CK): 50.000đ, Nguyen To Uyen (CK): 10.000đ, Nguyen Ha Phuong (CK): 10.000đ.

Ủng hộ chương trình Trung thu tại Sóc Trăng của Báo SGGP: Bạn đọc TK số…00913 (CK): 5.000.000đ.

Ủng hộ chương trình Trung thu cho trẻ em nghèo của Báo SGGP: Pham Ngoc Dung (CK): 5.000.000đ.

Ủng hộ Bệnh nhân Ung bướu nghèo TPHCM: Bà Nguyễn Thị Nguyệt (USA): 50USD.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cám ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

Tin cùng chuyên mục