Bộ Tài chính trả lời về việc chậm chi thưởng Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh

Nhà văn Nguyễn Văn Thọ, người vừa được trao giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật trong đợt xét tặng tháng 5-2023, đăng thư ngỏ trên trang cá nhân về việc sau 4 tháng diễn ra lễ trao giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước nhưng vẫn chưa được nhận tiền thưởng. Tuy nhiên, từ 14-9, Bộ Tài chính đã có văn bản liên quan tới việc này.
Bộ Tài chính trả lời về việc chậm chi thưởng Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh

Cụ thể, ngày 14-9, Bộ Tài Chính có văn bản số 9814/BTC-HCSN chi trả tiền thưởng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật, trong đó nêu rõ: tiền thưởng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật được bố trí trong kinh phí của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định của pháp luật”.

Cũng theo Bộ Tài chính, từ ngày 19-5, bộ này đã có văn bản số 5448/BTC-HCSN gửi Bộ VH-TT-DL, trong đó nêu rõ: tại khoản 2, điều 67 Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31-7-2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng (Nghị định 91/2017/NĐ-CP), quy định: “Các tập thể, cá nhân thuộc bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước quyết định khen thưởng thì bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương đó có trách nhiệm chi thưởng từ ngân sách nhà nước của cấp mình và hạch toán chi thành mục riêng...”.

Như vậy, căn cứ theo các quy định nêu trên, kinh phí chi tiền thưởng cho tập thể, cá nhân được bố trí trong dự toán của bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương, được chi từ nguồn Ngân sách Nhà nước của cấp mình; không có quy định giao dự toán cho Bộ VH-TT-DL để chi thưởng...

Lễ trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Văn học, Nghệ thuật tổ chức ngày 19-5-2023

Lễ trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Văn học, Nghệ thuật tổ chức ngày 19-5-2023

Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính, ngày 22-6, Bộ VH-TT-DL đã có văn bản tiếp theo về vấn đề này và đã đề nghị bổ sung kinh phí năm 2023 là 30.813,2 triệu đồng để Bộ VH-TT-DL chi trả cho các cá nhân, tập thể được khen thưởng (hồ sơ gửi kèm theo công văn số 1322/BVHTTDL-KHTC có các bảng kê danh sách các tác giả được nhận thưởng thuộc các Hội văn học nghệ thuật đặc thù như Hội Điện ảnh, Hội Nhạc sĩ, Hội Nghệ sĩ sân khấu…; không có cá nhân, tập thể thuộc Bộ VH-TT-DL), là chưa đảm bảo theo quy định.

Để có cơ sở báo cáo cấp có thẩm quyền bổ sung kinh phí chi trả tiền thưởng theo đúng quy định tại Nghị định số 90/2014/NĐ-CP và Nghị định 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ, Bộ Tài chính kiến nghị Bộ VH-TT-DL cần bổ sung báo cáo danh sách tên cá nhân được nhận thưởng kèm theo tên đơn vị, cơ quan (bộ, ban, ngành, địa phương) và dự toán kinh phí bổ sung cho từng đơn vị, cơ quan tương ứng theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành (phân định rõ nguồn ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương), gửi Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền bổ sung kinh phí theo quy định.

* Cùng ngày, Bộ VH-TT-DL cho biết Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã trực tiếp báo cáo Thủ tướng về những vấn đề liên quan tới việc chi tiền khen thưởng cho các tác giả, đồng tác giả được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước.

Theo đó, Thủ tướng đã có chỉ đạo các thủ tục hành hành chính liên quan cần được khẩn trương rút gọn, sớm trình Chính phủ cấp tiền khen thưởng cho các tác giả, đồng tác giả được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước trong thời gian sớm nhất.

Theo Bộ VH-TT-DL, ngày 27-9, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Trịnh Thị Thủy đã ký Công văn số 4062/BVHTTDL-KHTC gửi Bộ Tài chính danh sách cá nhân được nhận tiền thưởng kèm theo tên đơn vị, cơ quan và dự toán kinh phí bổ sung cho từng đơn vị, cơ quan tương ứng theo phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành.

Cũng theo Bộ VH-TT-DL, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã làm việc với Bộ trưởng Bộ Tài chính và thống nhất sẽ phối hợp xử lý sớm nhất những vấn đề liên quan, nhằm đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo việc chi trả tiền thưởng nhanh nhất.

Tin cùng chuyên mục