Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi: Gắn quy hoạch thành phố với quy hoạch vùng Đông Nam bộ

Phân tích vai trò, thế mạnh của TPHCM trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi yêu cầu thống nhất giữa quy hoạch thành phố với quy hoạch chung thành phố và gắn quy hoạch thành phố với quy hoạch vùng Đông Nam bộ.

chu-tich-ubnd-tphcm-phat-bieu-tai-phien-hop-anh-ngo-binh-8427.jpg
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: NGÔ BÌNH

Chiều 25-12, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM chủ trì họp Ban chỉ đạo lập quy hoạch TPHCM thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đơn vị tư vấn, nội dung cốt lõi của 3 phương án Quy hoạch TPHCM thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 là “tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, lựa chọn ưu tiên đầu tư có tính khả thi, hiệu quả và hướng tới tương lai” với 6 nhiệm vụ trọng tâm và 4 khâu đột phá. Trong đó, tập trung vào một số mục tiêu như cải cách thể chế và hành chính; thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư để có thể đạt được mục tiêu do Bộ Chính trị yêu cầu.

Đồng thời, tái cấu trúc lãnh thổ dựa trên phát triển hạ tầng và nguồn nhân lực chất lượng đáp ứng yêu cầu tăng trưởng xanh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế sang thời kỳ lấy đổi mới sáng tạo làm trọng tâm. Trong đó, công nghiệp hóa, dịch vụ hóa giữ vai trò quan trọng cùng với sự hỗ trợ của một số ngành kinh tế khác, bao gồm kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế biển, kinh tế đô thị... để tạo ra sự tăng trưởng nhanh và bền vững.

Đóng góp cho dự thảo quy hoạch, Giám đốc Sở Công thương Bùi Tá Hoàng Vũ cho rằng, cần làm rõ khát vọng, tầm nhìn xuyên suốt của TPHCM đến 2050 là gì? Bởi đây là điều quan trọng, quan điểm chung để thống nhất vừa lãnh đạo vừa thực hiện quy hoạch. Về các kịch bản và mục tiêu tăng trưởng, ông Vũ đề xuất cần đặt mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị là tối thiểu và cần có những mục tiêu cao hơn, nên chọn kịch bản tăng trưởng 2 con số, giải quyết được điểm nghẽn để thực hiện mục tiêu này.

mg-1475-2962.jpg
Giám đốc Sở NN-PTNT TPHCM góp ý tại cuộc họp

Góp ý thêm về mục tiêu tăng trưởng, TS Trần Du Lịch (thành viên tổ quy hoạch) chia sẻ, TPHCM đã từng đạt mốc tăng trưởng 2 con số, nhưng giảm xuống từ năm 2011. Ông kiến nghị từng phương án liên quan sở ngành sẽ chi tiết hơn, để thấy rõ từng ngành từng lĩnh vực. Đồng thời về định hướng phát triển sắp tới cần hướng đến phát triển xanh và kinh tế số. TS Trần Du Lịch cũng đề nghị quy hoạch thành phố và quy hoạch chung thành phố phải gắn với nhau.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định quy hoạch TPHCM và quy hoạch chung TPHCM là những nhiệm vụ rất quan trọng định hướng phát triển trong tương lai không chỉ cho riêng TPHCM mà còn góp phần quyết định sự phát triển của đất nước. Vì vậy đồng chí yêu cầu phải thực hiện khẩn trương, khoa học, nghiêm túc và đạt được chất lượng cao. Trong đó, Ban chỉ đạo, các sở, ngành, địa phương phải xác định được trách nhiệm của mình để cùng thực hiện nhiệm vụ.

Phân tích vai trò, thế mạnh của TPHCM trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đồng chí yêu cầu thống nhất giữa quy hoạch thành phố với quy hoạch chung thành phố và gắn quy hoạch thành phố với quy hoạch vùng Đông Nam bộ. Trong đó, rà soát quy hoạch vùng, lựa chọn các trọng tâm, mạnh dạn tập trung vào những ngành có lợi thế của TPHCM và sự phối hợp phân công vai trò của từng địa phương trong vùng để thể hiện rõ được tính liên kết vùng. Đồng thời chú ý những ngành mới, cơ cấu nội ngành, chọn những điểm có lợi thế để đột phá.

dong-chi-phan-van-mai-phat-bieu-ket-luan-cuoc-hop-anh-ngo-binh-980.jpg
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi kết luận cuộc họp. Ảnh: NGÔ BÌNH

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu từng thành viên Ban chỉ đạo bám sát nhiệm vụ, chỉ đạo sở, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, tương tác với đơn vị tư vấn để trao đổi, lựa chọn mục tiêu, kịch bản phù hợp với TPHCM. Trong đó, Sở QH-KT, KH-ĐT phải ráp cho được quy hoạch TPHCM và quy hoạch chung TPHCM. Sở Nội vụ và Sở QH-KT cần phối hợp với liên doanh tư vấn để gắn quy hoạch với đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và đề án chuyển huyện lên quận hoặc thành phố thuộc TPHCM.

Nhấn mạnh đến 5 khía cạnh được đặt ra trong nhiệm vụ nghiên cứu quy hoạch, đồng chí Phan Văn Mãi yêu cầu tiếp tục nghiên cứu sâu hơn, làm rõ nội hàm của từng vấn đề như kinh tế xanh, đô thị sáng tạo, hạ tầng thông minh, xã hội văn minh và môi trường bền vững. Đồng chí nhấn mạnh cần nghiên cứu, lựa chọn trong 5 khía cạnh này để thể hiện sắc nét, nổi bật trong quy hoạch thành phố và trong quy hoạch chung thành phố cũng tiếp tục cụ thể hóa. Đặc biệt là mảng môi trường, xã hội. Bởi theo đồng chí, xét về trình độ văn minh của một đô thị thì không phải xét về tăng trưởng kinh tế mà phải xét về môi trường, xã hội.

Về kịch bản tăng trưởng, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đề nghị tập trung kịch bản từ nay đến năm 2030 đạt được mức tăng trưởng như Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị đã đề ra là 8%. Từ năm 2030 trở về sau có thể chọn kịch bản tăng trưởng từ 10% trở lên. Từ hai kịch bản này, sẽ xác định các điểm nghẽn chiến lược để tháo gỡ và những mô hình mới cần phải áp dụng. Bên cạnh đó, xác định những trọng tâm, đột phá trong tương lai, cả về thể chế. Đồng chí yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung nghiên cứu, tham mưu xây dựng dự thảo quy hoạch để giữ tiến độ hoàn thành vào quý 1-2024.

Tin cùng chuyên mục