Công bố luồng xanh quốc gia trên hệ thống quốc lộ

SGGPO
Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa công bố luồng xanh quốc gia trên hệ thống quốc lộ và đề nghị UBND các tỉnh, thành phố phối hợp, chỉ đạo các cơ quan, sở, ban ngành của địa phương triển khai thực hiện. Trong đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã đưa ra hướng dẫn cụ thể về luồng xanh quốc gia tại khu vực phía Nam.

Luồng xanh quốc gia khu vực phía Nam

Luồng xanh quốc gia khu vực phía Nam

Cụ thể:

Phân luồng tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông từ tỉnh Ninh Thuận đi/về các tỉnh vùng Đông Nam Bộ và TPHCM theo các lộ trình như sau:

1- Hướng lưu thông từ tỉnh Ninh Thuận đến tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và ngược lại:

- Lộ trình 1: QL1 - QL55 - QL51 - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu;

- Lộ trình 2: QL1 - QL56 - QL51 - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu;

- Lộ trình 3: QL1 - Cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây - QL51 - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

2- Hướng lưu thông từ tỉnh Ninh Thuận đến tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, TPHCM và ngược lại:

- Lộ trình 1: QL1 - tuyến tránh TP. Biên Hòa, QL1- QL51 - QL1 (cầu Đồng Nai) - TPHCM;

- Lộ trình 2: QL1 - QL55 - QL51 - Cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây – TPHCM.

- Lộ trình 3: QL1 - QL56 - QL51 - Cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây – TPHCM.

- Lộ trình 4: QL1 - Cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây - TPHCM.

3- Hướng lưu thông từ tỉnh Ninh Thuận đến tỉnh Lâm Đồng và ngược lại:

- Lộ trình 1: QL1 - QL27 - QL20 - tỉnh Lâm Đồng;

- Lộ trình 2: QL1 - QL28B - QL20 - tỉnh Lâm Đồng;

- Lộ trình 3: QL1 - QL28 - QL20 - tỉnh Lâm Đồng.

4- Hướng lưu thông từ tỉnh Ninh Thuận đến tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước và ngược lại:

- Lộ trình 1: QL1 - tuyến tránh TP Biên Hòa, QL1- QL51 - QL1 (cầu Đồng Nai) - ĐT743A - Mỹ Phước - Tân Vạn - Phú Lợi - QL13 - tỉnh Bình Dương, Bình Phước.

- Lộ trình 2: QL1 - Cao tốc TPHCM- Long Thành - Dầu Giây - QL51 - QL1 (cầu Đồng Nai) - ĐT743A - Mỹ Phước - Tân Vạn - Phú Lợi - QL13 - tỉnh Bình Dương, Bình Phước.

- Lộ trình 3: QL1 - ĐT25 - ĐT769 - QL51 - QL1 (cầu Đồng Nai) - ĐT743A - Mỹ Phước - Tân Vạn - Phú Lợi - Quốc lộ 13 - tỉnh Bình Dương, Bình Phước.

Phân luồng tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông từ tỉnh Lâm Đồng đi/về các tỉnh vùng Đông Nam Bộ và TPHCM theo các lộ trình như sau:

1- Hướng lưu thông từ tỉnh Lâm Đồng đến tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và ngược lại:

- Lộ trình 1: QL20 - QL28B (hoặc QL28) - QL1 - QL55 (hoặc QL56) - QL51 -  tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

- Lộ trình 2: QL20 - ĐT25 - ĐT769 - QL51 - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

- Lộ trình 3: QL20 - Cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây - QL51 - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu;

- Lộ trình 4: QL20 - QL1 - QL56 - QL51 -  tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

2- Hướng lưu thông từ tỉnh Lâm Đồng đến tỉnh Bình Dương, Bình Phước và ngược lại:

- Lộ trình 1: QL20 - QL1 - tuyến tránh TP Biên Hòa, QL1- QL51 - QL1 (cầu Đồng Nai) - ĐT743 - Mỹ Phước - Tân Vạn - Phú Lợi - QL13 - tỉnh Bình Dương, Bình Phước.

- Lộ trình 2: QL20 - QL1 - Cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây - QL51 - QL1 (cầu Đồng Nai) - ĐT743 - Mỹ Phước - Tân Vạn - Phú Lợi - QL13 - tỉnh Bình Dương, Bình Phước.

- Lộ trình 3: QL20 - QL1 - ĐT25 - ĐT769 - QL51 - QL1 (cầu Đồng Nai) - ĐT743 - Mỹ Phước - Tân Vạn - Phú Lợi - QL13 - tỉnh Bình Dương, Bình Phước.

Phân luồng tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông từ tỉnh Bình Phước đi/về các tỉnh vùng Đông Nam Bộ và TPHCM theo các lộ trình như sau:

Hướng lưu thông từ tỉnh Bình Phước đến tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và ngược lại:

- Lộ trình 1: QL14 - QL13 - Phú Lợi - Mỹ Phước - Tân Vạn - ĐT743 - QL1 (cầu Đồng Nai) - QL51 - tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu.

- Lộ trình 2: QL14 - ĐT741 - QL13 - Phú Lợi - Mỹ Phước - Tân Vạn - ĐT743 - QL1 (cầu Đồng Nai) - Q 51 - tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu.

Phân luồng tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông quá cảnh qua TPHCM theo các lộ trình như sau:

1- Hướng lưu thông từ các tỉnh miền Tây (tỉnh Long An) đến tỉnh Bình Dương, Bình Phước và ngược lại:

- Lộ trình 1: QL1 (hoặc Cao tốc TPHCM- Trung Lương) - QL62 - QLN2 - Tỉnh lộ 8 - Huỳnh Văn Cù - QL13 - tỉnh Bình Dương, Bình Phước;

- Lộ trình 2: Cao tốc TPHCM - Trung Lương - QL1 - QL13 - tỉnh Bình Dương, Bình Phước;

- Lộ trình 3: QL1 (hoặc Cao tốc TPHCM - Trung Lương; QL50) - Nguyễn Văn Linh - Cầu Phú Mỹ - Võ Chí Công - Đồng Văn Cống (hoặc Khu công nghệ cao) - Xa lộ Hà Nội - QL1 - QL1K - Mỹ Phước - Tân Vạn - Phú Lợi - QL13 - tỉnh Bình Dương, Bình Phước.

2- Hướng lưu thông từ các tỉnh miền Tây (tỉnh Long An) đến tỉnh Đồng Nai và ngược lại:

- Lộ trình 1: QL1 (hoặc Cao tốc TPHCM - Trung Lương) - QL62 - QL N2 - Tỉnh lộ 8 - Huỳnh Văn Cù - QL13 - Phú Lợi - Mỹ Phước – Tân Vạn - QL1K - tỉnh Đồng Nai.

- Lộ trình 2: QLN2 - Tỉnh lộ 8 - QL22 - QL1 - cầu Đồng Nai - QL51 - tỉnh Đồng Nai.

- Lộ trình 3: QL1 (hoặc cao tốc TPHCM - Trung Lương) - Xa lộ Hà Nội - đường D1 (Khu Công nghệ cao) - đường D2 - Võ Chí Công - Cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây - tỉnh Đồng Nai.

- Lộ trình 4: QL1 (hoặc Cao tốc TPHCM - Trung Lương; QL50) - Nguyễn Văn Linh - Cầu Phú Mỹ - Võ Chí Công - Cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây - tỉnh Đồng Nai.

3- Hướng lưu thông từ các tỉnh miền Tây (tỉnh Long An) đến tỉnh Tây Ninh và ngược lại:

- Lộ trình 1: QL1 (hoặc Cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương) - QL62 - QLN2 - ĐT 825 - ĐT 822 - Tỉnh lộ 7 - QL22 - tỉnh Tây Ninh;

- Lộ trình 2: QL1 - QL22 - tỉnh Tây Ninh.

4- Hướng lưu thông từ tỉnh Tây Ninh đến tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và ngược lại:

- Lộ trình 1: QL22 - Tỉnh lộ 8 - Huỳnh Văn Cù - QL13 - Phú Lợi - Mỹ Phước - Tân Vạn - ĐT 743A - cầu Đồng Nai - QL51 - tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu.

- Lộ trình 2: QL22 - QL1 - cầu Đồng Nai - QL51 - tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu.

- Lộ trình 3: QL22 - QL1 - Xa lộ Hà Nội - đường D1 (Khu Công nghệ cao) - đường D2 - Võ Chí Công - đường Cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây - tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu.

Phân luồng tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông từ tỉnh Cà Mau đi/về các tỉnh vùng Tây Nam Bộ và TPHCM theo các lộ trình như sau:

1- Hướng lưu thông từ tỉnh Cà Mau đến tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang, TP Cần Thơ, Vĩnh Long, Tiền Giang, Long An và ngược lại:

- Lộ trình 1: QL1 - Cao tốc TPHCM - Trung Lương - tỉnh Long An;

- Lộ trình 2: QL1 - QLQLPH (hoặc QLNSH) - QL1 (hoặc Cao tốc TPHCM - Trung Lương) - tỉnh Long An.

2- Hướng lưu thông từ tỉnh Cà Mau đến tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh và ngược lại:

- Lộ trình 1: QL1 - QL54 - tỉnh Trà Vinh;

- Lộ trình 2: QL1 - QL60 - tỉnh Trà Vinh;

- Lộ trình 3: QL QLPH - QL1 - QL54 - tỉnh Trà Vinh.

Phân luồng tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông từ tỉnh Kiên Giang đi/về các tỉnh vùng Tây Nam Bộ và TPHCM theo các lộ trình như sau:

1- Hướng lưu thông từ tỉnh Kiên Giang đến tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Long An và ngược lại:

- Lộ trình 1: QL80 - QL91 - cầu Vàm Cống - QLN2B - QL30 – QL HCM - QLN2 - QL62 -  tỉnh Long An.

- Lộ trình 2: QL80 - QL91 - cầu Vàm Cống - QL N2B - QL30 - QL1 - tỉnh Long An.

- Lộ trình 3: Cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi - cầu Vàm Cống – QL N2B - QL30 - QL HCM - QL N2 - QL62 - tỉnh Long An.

- Lộ trình 4: Cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi - cầu Vàm Cống - QL N2B - QL30 - QL1 - tỉnh Long An.

- Lộ trình 5: Kiên Giang - Lộ Tẻ - Rạch Sỏi - N2B - QL.80 - cầu Mỹ Thuận - QL1 - tỉnh Long An.

2- Hướng lưu thông từ tỉnh Kiên Giang đến tỉnh An Giang, TP Cần Thơ, tỉnh Trà Vinh và ngược lại:

- Lộ trình 1: QL80 (hoặc Cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi) - QL91 - QL1 - QL NSH - QL60 - tỉnh Trà Vinh.

- Lộ trình 2: QL80 (hoặc Cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi) - QL91 - cầu Vàm Cống - QLN2B - QL30 - QL1 - QL53 - tỉnh Trà Vinh.

- Lộ trình 3: QL80 (hoặc Cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi) - QL91 - cầu Vàm Cống - QLN2B - QL30 - QL1 - QL 60 - QL 53 -  tỉnh Trà Vinh.

- Lộ trình 4: Kiên Giang - QL 80 – QL 61 - QL61C - cầu Cần Thơ - QL1 - QL54 -tỉnh Trà Vinh.

Phân luồng tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông từ tỉnh Trà Vinh đi/về các tỉnh vùng Tây Nam Bộ và TPHCM theo các lộ trình như sau:

Hướng lưu thông từ tỉnh Trà Vinh đến tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Long An và ngược lại:

- Lộ trình 1: QL 53 - QL 60 - Cao tốc TPHCM - Trung Lương - QL62  - QL1 -  tỉnh Long An.

- Lộ trình 2: QL53 - QL60 - QL50 -  tỉnh Long An.

MINH ANH

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Chuyến bay hạ cánh tại sân bay Đà Nẵng

Chuyến bay thẳng thường lệ đầu tiên từ Mỹ về tới Việt Nam

Sáng 1-12, Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) cho biết, chuyến bay từ San Francisco (Mỹ) chở 170 hành khách đã hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng. Đây là chuyến bay thẳng thường lệ đầu tiên từ Mỹ về Việt Nam do hãng này thực hiện.

Quy hoạch

Kiến nghị điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị mới Tây Bắc: Hình thành khu đô thị thông minh, sinh thái

Khu đô thị Tây Bắc TPHCM liên quan đến hàng chục ngàn người đang sinh sống bị “quy hoạch treo” lâu năm, cũng là vùng đất gần như không bị ngập lụt, nước biển dâng. Mới đây, Sở Quy hoạch - Kiến trúc có văn bản trình UBND TPHCM về việc kiến nghị Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh quy hoạch khu đô thị này.

Bút Sài Gòn

Đừng chụp dao rơi

- Dòng tiền quá mạnh đổ vào thị trường chứng khoán làm quá trời mã cổ phiếu tăng giá vù vù. Điều đáng chú ý gần đây là hàng loạt sếp bự doanh nghiệp đăng ký bán ra một lượng lớn cổ phiếu của chính doanh nghiệp mà họ đang điều hành. Chuyện này nên “phiên dịch” thế nào?

Sự kiện & Bình luận

Kỳ vọng “Hội nghị Diên Hồng” về kinh tế

Nhìn vào số liệu thống kê tính đến cuối tháng 11 có thể thấy: Sản xuất công nghiệp tiếp tục khởi sắc. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 5,5% so với tháng trước và tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước. Tình hình thành lập mới doanh nghiệp cũng khá khả quan, cả về số lượng (tăng 44,6%), vốn đăng ký (tăng 38%) lẫn số lao động (tăng 30,2%). Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động cũng tăng 15,2% so với tháng trước…