Công bố luồng xanh quốc gia trên hệ thống quốc lộ

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa công bố luồng xanh quốc gia trên hệ thống quốc lộ và đề nghị UBND các tỉnh, thành phố phối hợp, chỉ đạo các cơ quan, sở, ban ngành của địa phương triển khai thực hiện. Trong đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã đưa ra hướng dẫn cụ thể về luồng xanh quốc gia tại khu vực phía Nam.
Luồng xanh quốc gia khu vực phía Nam
Luồng xanh quốc gia khu vực phía Nam

Cụ thể:

Phân luồng tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông từ tỉnh Ninh Thuận đi/về các tỉnh vùng Đông Nam Bộ và TPHCM theo các lộ trình như sau:

1- Hướng lưu thông từ tỉnh Ninh Thuận đến tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và ngược lại:

- Lộ trình 1: QL1 - QL55 - QL51 - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu;

- Lộ trình 2: QL1 - QL56 - QL51 - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu;

- Lộ trình 3: QL1 - Cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây - QL51 - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

2- Hướng lưu thông từ tỉnh Ninh Thuận đến tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, TPHCM và ngược lại:

- Lộ trình 1: QL1 - tuyến tránh TP. Biên Hòa, QL1- QL51 - QL1 (cầu Đồng Nai) - TPHCM;

- Lộ trình 2: QL1 - QL55 - QL51 - Cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây – TPHCM.

- Lộ trình 3: QL1 - QL56 - QL51 - Cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây – TPHCM.

- Lộ trình 4: QL1 - Cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây - TPHCM.

3- Hướng lưu thông từ tỉnh Ninh Thuận đến tỉnh Lâm Đồng và ngược lại:

- Lộ trình 1: QL1 - QL27 - QL20 - tỉnh Lâm Đồng;

- Lộ trình 2: QL1 - QL28B - QL20 - tỉnh Lâm Đồng;

- Lộ trình 3: QL1 - QL28 - QL20 - tỉnh Lâm Đồng.

4- Hướng lưu thông từ tỉnh Ninh Thuận đến tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước và ngược lại:

- Lộ trình 1: QL1 - tuyến tránh TP Biên Hòa, QL1- QL51 - QL1 (cầu Đồng Nai) - ĐT743A - Mỹ Phước - Tân Vạn - Phú Lợi - QL13 - tỉnh Bình Dương, Bình Phước.

- Lộ trình 2: QL1 - Cao tốc TPHCM- Long Thành - Dầu Giây - QL51 - QL1 (cầu Đồng Nai) - ĐT743A - Mỹ Phước - Tân Vạn - Phú Lợi - QL13 - tỉnh Bình Dương, Bình Phước.

- Lộ trình 3: QL1 - ĐT25 - ĐT769 - QL51 - QL1 (cầu Đồng Nai) - ĐT743A - Mỹ Phước - Tân Vạn - Phú Lợi - Quốc lộ 13 - tỉnh Bình Dương, Bình Phước.

Phân luồng tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông từ tỉnh Lâm Đồng đi/về các tỉnh vùng Đông Nam Bộ và TPHCM theo các lộ trình như sau:

1- Hướng lưu thông từ tỉnh Lâm Đồng đến tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và ngược lại:

- Lộ trình 1: QL20 - QL28B (hoặc QL28) - QL1 - QL55 (hoặc QL56) - QL51 -  tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

- Lộ trình 2: QL20 - ĐT25 - ĐT769 - QL51 - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

- Lộ trình 3: QL20 - Cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây - QL51 - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu;

- Lộ trình 4: QL20 - QL1 - QL56 - QL51 -  tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

2- Hướng lưu thông từ tỉnh Lâm Đồng đến tỉnh Bình Dương, Bình Phước và ngược lại:

- Lộ trình 1: QL20 - QL1 - tuyến tránh TP Biên Hòa, QL1- QL51 - QL1 (cầu Đồng Nai) - ĐT743 - Mỹ Phước - Tân Vạn - Phú Lợi - QL13 - tỉnh Bình Dương, Bình Phước.

- Lộ trình 2: QL20 - QL1 - Cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây - QL51 - QL1 (cầu Đồng Nai) - ĐT743 - Mỹ Phước - Tân Vạn - Phú Lợi - QL13 - tỉnh Bình Dương, Bình Phước.

- Lộ trình 3: QL20 - QL1 - ĐT25 - ĐT769 - QL51 - QL1 (cầu Đồng Nai) - ĐT743 - Mỹ Phước - Tân Vạn - Phú Lợi - QL13 - tỉnh Bình Dương, Bình Phước.

Phân luồng tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông từ tỉnh Bình Phước đi/về các tỉnh vùng Đông Nam Bộ và TPHCM theo các lộ trình như sau:

Hướng lưu thông từ tỉnh Bình Phước đến tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và ngược lại:

- Lộ trình 1: QL14 - QL13 - Phú Lợi - Mỹ Phước - Tân Vạn - ĐT743 - QL1 (cầu Đồng Nai) - QL51 - tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu.

- Lộ trình 2: QL14 - ĐT741 - QL13 - Phú Lợi - Mỹ Phước - Tân Vạn - ĐT743 - QL1 (cầu Đồng Nai) - Q 51 - tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu.

Phân luồng tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông quá cảnh qua TPHCM theo các lộ trình như sau:

1- Hướng lưu thông từ các tỉnh miền Tây (tỉnh Long An) đến tỉnh Bình Dương, Bình Phước và ngược lại:

- Lộ trình 1: QL1 (hoặc Cao tốc TPHCM- Trung Lương) - QL62 - QLN2 - Tỉnh lộ 8 - Huỳnh Văn Cù - QL13 - tỉnh Bình Dương, Bình Phước;

- Lộ trình 2: Cao tốc TPHCM - Trung Lương - QL1 - QL13 - tỉnh Bình Dương, Bình Phước;

- Lộ trình 3: QL1 (hoặc Cao tốc TPHCM - Trung Lương; QL50) - Nguyễn Văn Linh - Cầu Phú Mỹ - Võ Chí Công - Đồng Văn Cống (hoặc Khu công nghệ cao) - Xa lộ Hà Nội - QL1 - QL1K - Mỹ Phước - Tân Vạn - Phú Lợi - QL13 - tỉnh Bình Dương, Bình Phước.

2- Hướng lưu thông từ các tỉnh miền Tây (tỉnh Long An) đến tỉnh Đồng Nai và ngược lại:

- Lộ trình 1: QL1 (hoặc Cao tốc TPHCM - Trung Lương) - QL62 - QL N2 - Tỉnh lộ 8 - Huỳnh Văn Cù - QL13 - Phú Lợi - Mỹ Phước – Tân Vạn - QL1K - tỉnh Đồng Nai.

- Lộ trình 2: QLN2 - Tỉnh lộ 8 - QL22 - QL1 - cầu Đồng Nai - QL51 - tỉnh Đồng Nai.

- Lộ trình 3: QL1 (hoặc cao tốc TPHCM - Trung Lương) - Xa lộ Hà Nội - đường D1 (Khu Công nghệ cao) - đường D2 - Võ Chí Công - Cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây - tỉnh Đồng Nai.

- Lộ trình 4: QL1 (hoặc Cao tốc TPHCM - Trung Lương; QL50) - Nguyễn Văn Linh - Cầu Phú Mỹ - Võ Chí Công - Cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây - tỉnh Đồng Nai.

3- Hướng lưu thông từ các tỉnh miền Tây (tỉnh Long An) đến tỉnh Tây Ninh và ngược lại:

- Lộ trình 1: QL1 (hoặc Cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương) - QL62 - QLN2 - ĐT 825 - ĐT 822 - Tỉnh lộ 7 - QL22 - tỉnh Tây Ninh;

- Lộ trình 2: QL1 - QL22 - tỉnh Tây Ninh.

4- Hướng lưu thông từ tỉnh Tây Ninh đến tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và ngược lại:

- Lộ trình 1: QL22 - Tỉnh lộ 8 - Huỳnh Văn Cù - QL13 - Phú Lợi - Mỹ Phước - Tân Vạn - ĐT 743A - cầu Đồng Nai - QL51 - tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu.

- Lộ trình 2: QL22 - QL1 - cầu Đồng Nai - QL51 - tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu.

- Lộ trình 3: QL22 - QL1 - Xa lộ Hà Nội - đường D1 (Khu Công nghệ cao) - đường D2 - Võ Chí Công - đường Cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây - tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu.

Phân luồng tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông từ tỉnh Cà Mau đi/về các tỉnh vùng Tây Nam Bộ và TPHCM theo các lộ trình như sau:

1- Hướng lưu thông từ tỉnh Cà Mau đến tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang, TP Cần Thơ, Vĩnh Long, Tiền Giang, Long An và ngược lại:

- Lộ trình 1: QL1 - Cao tốc TPHCM - Trung Lương - tỉnh Long An;

- Lộ trình 2: QL1 - QLQLPH (hoặc QLNSH) - QL1 (hoặc Cao tốc TPHCM - Trung Lương) - tỉnh Long An.

2- Hướng lưu thông từ tỉnh Cà Mau đến tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh và ngược lại:

- Lộ trình 1: QL1 - QL54 - tỉnh Trà Vinh;

- Lộ trình 2: QL1 - QL60 - tỉnh Trà Vinh;

- Lộ trình 3: QL QLPH - QL1 - QL54 - tỉnh Trà Vinh.

Phân luồng tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông từ tỉnh Kiên Giang đi/về các tỉnh vùng Tây Nam Bộ và TPHCM theo các lộ trình như sau:

1- Hướng lưu thông từ tỉnh Kiên Giang đến tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Long An và ngược lại:

- Lộ trình 1: QL80 - QL91 - cầu Vàm Cống - QLN2B - QL30 – QL HCM - QLN2 - QL62 -  tỉnh Long An.

- Lộ trình 2: QL80 - QL91 - cầu Vàm Cống - QL N2B - QL30 - QL1 - tỉnh Long An.

- Lộ trình 3: Cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi - cầu Vàm Cống – QL N2B - QL30 - QL HCM - QL N2 - QL62 - tỉnh Long An.

- Lộ trình 4: Cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi - cầu Vàm Cống - QL N2B - QL30 - QL1 - tỉnh Long An.

- Lộ trình 5: Kiên Giang - Lộ Tẻ - Rạch Sỏi - N2B - QL.80 - cầu Mỹ Thuận - QL1 - tỉnh Long An.

2- Hướng lưu thông từ tỉnh Kiên Giang đến tỉnh An Giang, TP Cần Thơ, tỉnh Trà Vinh và ngược lại:

- Lộ trình 1: QL80 (hoặc Cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi) - QL91 - QL1 - QL NSH - QL60 - tỉnh Trà Vinh.

- Lộ trình 2: QL80 (hoặc Cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi) - QL91 - cầu Vàm Cống - QLN2B - QL30 - QL1 - QL53 - tỉnh Trà Vinh.

- Lộ trình 3: QL80 (hoặc Cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi) - QL91 - cầu Vàm Cống - QLN2B - QL30 - QL1 - QL 60 - QL 53 -  tỉnh Trà Vinh.

- Lộ trình 4: Kiên Giang - QL 80 – QL 61 - QL61C - cầu Cần Thơ - QL1 - QL54 -tỉnh Trà Vinh.

Phân luồng tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông từ tỉnh Trà Vinh đi/về các tỉnh vùng Tây Nam Bộ và TPHCM theo các lộ trình như sau:

Hướng lưu thông từ tỉnh Trà Vinh đến tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Long An và ngược lại:

- Lộ trình 1: QL 53 - QL 60 - Cao tốc TPHCM - Trung Lương - QL62  - QL1 -  tỉnh Long An.

- Lộ trình 2: QL53 - QL60 - QL50 -  tỉnh Long An.

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

Bút Sài Gòn

Hiệu quả làm đầu

- Hàng loạt doanh nghiệp xuất khẩu hàng nông sản báo tin vui đầu năm. Vui, vì ký được hợp đồng giá tốt, số lượng nhiều mà vẫn đảm bảo thời gian giao hàng. Dĩ nhiên, kỳ nghỉ tết của những doanh nghiệp này phải rút ngắn. Nhưng làm ăn được, cả nghiệp chủ lẫn công nhân đều lấy đó làm mừng.

Sự kiện & Bình luận

Nỗ lực đổi mới thi và tuyển sinh

Đổi mới thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học là câu chuyện luôn thời sự vì liên quan đến cả xã hội. Gần 2 thập niên qua, Bộ GD-ĐT đã có nhiều nỗ lực đổi mới song hiệu quả chưa đạt như kỳ vọng.