Đà Nẵng: Chủ tịch quận, huyện chịu trách nhiệm nếu để xảy ra nạn bạo hành trẻ

Phòng GD-ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ, không để xảy ra hiện tượng bạo hành trẻ, xây dựng môi trường giáo dục an toàn thân thiện theo phương châm “chơi bằng học, học bằng chơi”…
Lực lượng công an làm việc với cô giáo P.T.G. tại nhóm trẻ mầm non Elm School
Lực lượng công an làm việc với cô giáo P.T.G. tại nhóm trẻ mầm non Elm School

Ngày 12-10, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết, bà Ngô Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản về tăng cường quản lý các cơ sở giáo dục mầm non (giáo dục mầm non) trên địa bàn. Trong đó nhấn mạnh, chủ cơ sở giáo dục mầm non chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND các quận, huyện; Chủ tịch UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nếu cơ sở giáo dục mầm non nào trên địa bàn để xảy ra tình trạng bạo hành trẻ.

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng giao các quận, huyện chỉ đạo việc kiểm tra, rà soát tất cả các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn, đảm bảo các điều kiện và tuân thủ nguyên tắc trong chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ theo chương trình giáo dục mầm non; kiện toàn đội ngũ hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, chủ cơ sở, giáo viên, nhân viên tại các cơ sở giáo dục mầm non theo đúng quy định.

Phòng GD-ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ, không để xảy ra hiện tượng bạo hành trẻ, xây dựng môi trường giáo dục an toàn thân thiện theo phương châm “chơi bằng học, học bằng chơi”…

Đồng thời, phòng GD-ĐT đẩy mạnh hoạt động hậu kiểm, phúc tra các điều kiện sau cấp phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non độc lập; kiên quyết đình chỉ các cơ sở giáo dục mầm non độc lập không đảm bảo các điều kiện theo quy định hiện hành; xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức xâm phạm đến thân thể, tính mạng của trẻ.

Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, huy động sự tham gia của cộng đồng dân cư trong việc quản lý cơ sở giáo dục mầm non, đặc biệt là cơ sở giáo dục mầm non độc lập; tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình điểm về quản lý các cơ sở giáo dục mầm non độc lập trên địa bàn.

Sở GD-ĐT phối hợp với các quận, huyện và các tổ chức, ban, ngành liên quan, tổ chức thanh tra, kiểm tra (thường xuyên, đột xuất) hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non… Tăng cường bồi dưỡng nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức mới trong chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ; năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, tình yêu thương trẻ trong đội ngũ giáo viên và chủ cơ sở. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng chăm sóc, giáo dục trẻ, phòng tránh tai nạn thương tích cho người chăm sóc trẻ, các bậc cha mẹ và cộng đồng.

Trước đó, như Báo SGGPO đưa tin, ngày 3-10, mạng xã hội lan truyền bài viết xin lỗi của tài khoản Facebook Elm School. Trong đó, cô giáo P.T.G. cho biết, trong thời gian làm việc ở lớp Toddler tại Elm School đã có các hành vi sai trái, bạo hành với nhiều trẻ.

Tin cùng chuyên mục