Đánh giá toàn diện 50 năm nền văn học nghệ thuật Việt Nam

Ngày 16-4, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức họp Ban chỉ đạo tổ chức các hoạt động tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật (VHNT) Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất.

Phát biểu tại buổi họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, cần có nghiên cứu đánh giá toàn diện, đầy đủ về 50 năm nền VHNT Việt Nam và nên có sự thống nhất về mặt phương pháp triển khai kế hoạch, có bản đề cương tổng thể, có những tổng kết chuyên sâu ở từng chuyên ngành.

Tiếp thu đóng góp của các đơn vị tham dự cuộc họp, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, Ban Chỉ đạo sẽ bổ sung, hoàn thiện hơn trong quá trình triển khai kế hoạch. Đồng thời nhấn mạnh, ở tất cả các tuyến nhiệm vụ, đội ngũ các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, lý luận, phê bình VHNT, văn nghệ sĩ giữ vai trò nòng cốt. Đó thực sự là cuộc hội tụ của giới VHNT toàn quốc, để lan tỏa mạnh mẽ các thông điệp mang tầm thế kỷ, quyết tâm cùng nhau cống hiến vì sự phồn vinh của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân.

Tin cùng chuyên mục