Đề xuất người dùng đăng ký SIM online

Chính sách về quản lý thông tin thuê bao là một trong 6 nhóm chính sách lớn thuộc dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Viễn thông (Nghị định) đang được Bộ TT-TT lấy ý kiến người dân.

Theo dự thảo nghị định, việc đăng ký thông tin thuê bao sẽ được thực hiện theo các hình thức trực tiếp tại điểm do doanh nghiệp viễn thông thiết lập, trực tiếp tại điểm có địa chỉ xác định do doanh nghiệp khác thiết lập, được doanh nghiệp viễn thông ký hợp đồng ủy quyền để thực hiện việc đăng ký thông tin thuê bao. Dự thảo nghị định còn quy định về hình thức đăng ký thông tin thuê bao thông qua các ứng dụng, website của doanh nghiệp viễn thông… Đây được xếp vào loại hình thức đăng ký trực tuyến thông qua sử dụng phần mềm, ứng dụng do chính doanh nghiệp sở hữu, thống nhất.

Dự thảo cũng quy định doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm bảo đảm điểm đăng ký thông tin thuê bao tuân thủ đầy đủ quy định về xác thực, lưu giữ thông tin thuê bao; hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thông tin thuê bao được đối chiếu, nhập, lưu giữ, quản lý tại điểm đăng ký.

Tin cùng chuyên mục