Dự thảo mới nhất nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai giảm tới 58 điều

Bộ TN-MT vừa cho biết, dự thảo lần 2 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai đã hoàn thiện; gồm 10 chương, 115 điều (giảm tới 58 điều so với dự thảo lần 1), hướng dẫn 52 nội dung trong Luật Đất đai 2024.

Nội dung đáng lưu ý trong dự thảo Nghị định này là quy định trình tự, thủ tục trưng dụng đất; thu hồi đất do người sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước
Nội dung đáng lưu ý trong dự thảo Nghị định này là quy định trình tự, thủ tục trưng dụng đất; thu hồi đất do người sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước

Theo bà Đoàn Thị Thanh Mỹ, Vụ trưởng Vụ Đất đai (Bộ TN-MT), đáng lưu ý trong dự thảo Nghị định này là quy định trình tự, thủ tục trưng dụng đất; thu hồi đất do người sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước; các trường hợp bất khả kháng khi Nhà nước thu hồi đất; trình tự, thủ tục thu hồi đất do vi phạm pháp luật; trình tự, thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người, không còn nhu cầu sử dụng đất…

Dự thảo cũng làm rõ việc thu hồi đất đối với trường hợp cá nhân là người dân tộc thiểu số sử dụng đất chết mà không có người thừa kế; xử lý tài sản gắn liền với đất trong trường hợp thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất; trình tự, thủ tục cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc.

Các nội dung về bảo đảm trật tự, an toàn trong quá trình thi hành quyết định cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc và cưỡng chế thu hồi đất; bảo quản, thanh lý tài sản cưỡng chế; cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất do vi phạm pháp luật, thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; khiếu nại quyết định thu hồi đất, quyết định cưỡng chế cũng đã được cụ thể hóa.

Về chế độ sử dụng đất, dự thảo quy định về trình tự, thủ tục gia hạn sử dụng đất, xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân khi hết hạn sử dụng đất; rà soát, xác định ranh giới, diện tích sử dụng đất của các công ty nông, lâm nghiệp; quy định chi tiết lập, thẩm định, phê duyệt phương án sử dụng đất; tổ chức thực hiện phương án sử dụng đất đối với các công ty nông, lâm nghiệp; tập trung, tích tục đất nông nghiệp.

Đối với hoạt động lấn biển, quy định nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với khu vực biển được xác định để lấn biển; lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư lấn biển hoặc hạng mục lấn biển của dự án đầu tư; giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển để lấn biển; nghiệm thu hoàn thành lấn biển; xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; quy định về xử lý tổ chức thực hiện việc tập trung, tích tụ đất nông nghiệp.

Đối với sử dụng một số loại đất, quy định về chế độ sử dụng đất khu nuôi, trồng, sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung; đất xây dựng nhà chung cư; đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao; đất sử dụng cho khu kinh tế; đất sử dụng cho cảng hàng không, sân bay dân dụng; đất xây dựng các công trình, khu vực có hành lang bảo vệ an toàn; đất xây dựng công trình ngầm; đất sử dụng đa mục đích; góp quyền sử dụng đất và điều chỉnh lại quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư.

Tin cùng chuyên mục