Hợp tác chiến lược cung cấp giải pháp blockchain

Công ty cổ phần Dịch vụ an toàn thông tin TPHCM (HISSC) và Công ty cổ phần Vietnam Blockchain vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược cung cấp giải pháp Blockchain.
Ký kết bản Hợp tác chiến lược, giao kết hợp tác chính thức giữa hai Công ty Cổ phần Việt Nam Blockchain và Công ty HISSC. Nguồn: QTSC
Ký kết bản Hợp tác chiến lược, giao kết hợp tác chính thức giữa hai Công ty Cổ phần Việt Nam Blockchain và Công ty HISSC. Nguồn: QTSC

Phía Công ty cổ phần Vietnam Blockchain cho hay, các lĩnh vực hợp tác giữa hai công ty bao gồm: hợp tác chiến lược về cung cấp giải pháp bảo mật cho các hạ tầng/ứng dụng công nghệ thông tin; hợp tác triển khai giải pháp bảo mật “Blockchain as a service”; giới thiệu, quảng bá dịch vụ đến khách hàng; phối hợp phát triển các giải pháp bảo mật trên nền tảng Blockchain để gia tăng tiện ích cho người dùng cuối; giới thiệu đối tác đầu tư… 

Ký kết này cũng nhằm chuẩn bị tiền đề trong việc phát huy thế mạnh về công nghệ, nhu cầu hợp tác nhằm đưa ứng dụng Blockchain vào hệ thống dịch vụ an toàn thông tin Công ty HISSC sẽ cung cấp cho khách hàng trong thời gian tới như: dịch vụ chống hàng giả; truy xuất nguồn gốc thực phẩm; chống các loại bằng cấp, giấy tờ nhà đất giả…

Đọc nhiều nhất