Iran bầu cử Quốc hội

Theo ABC News, ngày 1-3, cử tri Iran bắt đầu đến các điểm bỏ phiếu để bầu Quốc hội lần thứ 12 và bầu Hội đồng chuyên gia lần thứ 6.

Hơn 61 triệu người trong tổng 85 triệu dân Iran đủ điều kiện bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử lần này. Trước đó, Trung tâm bỏ phiếu thuộc sở hữu nhà nước ISPA công bố kết quả khảo sát với 5.121 người trong độ tuổi bầu cử, dự đoán tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 23,5% ở thủ đô Tehran và 38,5% trên toàn quốc.

Trong lần bầu cử này, hơn 15.000 ứng cử viên thuộc các tầng lớp xã hội khác nhau sẽ cạnh tranh để giành 290 ghế trong Quốc hội. Tổng cộng 144 ứng cử viên sẽ cạnh tranh ghế tại Hội đồng chuyên gia với nhiệm kỳ kéo dài 8 năm. Kết quả bầu cử dự kiến ​​sẽ có trong ngày 2-3.

Tin cùng chuyên mục