Khóa học mùa hè - Tìm hiểu kiến trúc miền Nam

Sự kiện do Tản mạn Kiến trúc (Architecture Excursions) tổ chức bao gồm chuỗi workshop cung cấp dẫn nhập khái quát về kiến trúc ở miền Nam, được thiết kế đặc biệt dành cho các bạn quan tâm đến kiến trúc Nam bộ từ mọi chuyên ngành.

Chuỗi workshop bao gồm các buổi trò chuyện chuyên đề và các chuyến tham quan kiến trúc thực tế, với diễn giải chi tiết về các công trình quan trọng cùng bối cảnh lịch sử và xã hội gắn liền với kiến trúc.

Thông qua các hoạt động trong khóa học, người tham gia sẽ được tiếp cận lịch sử khái quát của kiến trúc ở miền Nam, thông tin về những công trình tiêu biểu, phổ biến trong khai thác du lịch, các thuật ngữ mô tả kiến trúc Anh - Việt - Pháp, điều chỉnh các giai thoại, thông tin thiếu cơ sở đang được sử dụng phổ biến bằng các cứ liệu được kiểm chứng cụ thể hơn...

Sự kiện gồm 9 buổi workshop, đang diễn ra tại Nam Thi House (số 152 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1, TPHCM) và 2 buổi đi thực tế.

Tin cùng chuyên mục