Nhiều hoạt động hỗ trợ đồng bào dân tộc khó khăn tỉnh Gia Lai

Trong 2 ngày 14 và 15-9, Đoàn công tác Tổng Công ty TNHH MTV Địa ốc Sài Gòn (Resco) đã tổ chức chuyến khảo sát, tìm hiểu về đời sống, sinh hoạt của đồng bào dân tộc các vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Đoàn đã trao kinh phí đến Ban Dân vận Tỉnh ủy, Tỉnh đoàn và Huyện ủy Phú Thiện hơn 200 triệu đồng để xây dựng 3 căn nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết tặng các hộ đồng bào dân tộc thuộc diện khó khăn, sinh sống tại vùng biên giới; trao đến Hội Nông dân tỉnh 60 triệu đồng mua 6 con bê tặng các hộ đồng bào dân tộc phát triển chăn nuôi, vượt qua khó khăn.

Ngoài ra, Đoàn công tác Resco còn trao 100 triệu đồng đóng góp vào Quỹ “Vì trẻ em đến trường”, mua sách, tập, quần áo mới cho 200 em học sinh các vùng khó khăn, vùng biên giới được đến trường trong năm học mới. Tổng giá trị đợt từ thiện xã hội này là hơn 300 triệu đồng do các đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Resco đóng góp, thiết thực chăm lo đến đời sống, sinh hoạt của đồng bào dân tộc vùng biên giới, khó khăn của tỉnh Gia Lai.

Đoàn công tác Resco trao bảng tượng trưng kinh phí xây dựng nhà đại đoàn kết đến Ban Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai Trao kinh phí đến Tỉnh đoàn xây dựng 1 căn nhà tình thương tặng hộ thanh niên đồng bào dân tộc khó khăn Trao kinh phí đến Hội Nông dân tỉnh Gia Lai mua bê tặng hộ đồng bào dân tộc khó khăn vùng biên giới Trao kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa đến Huyện ủy Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
Đoàn công tác Resco trao bảng tượng trưng kinh phí xây dựng nhà đại đoàn kết đến Ban Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai
Trao kinh phí đến Tỉnh đoàn xây dựng 1 căn nhà tình thương tặng hộ thanh niên đồng bào dân tộc khó khăn Trao kinh phí đến Hội Nông dân tỉnh Gia Lai mua bê tặng hộ đồng bào dân tộc khó khăn vùng biên giới Trao kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa đến Huyện ủy Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
Trao kinh phí đến Tỉnh đoàn xây dựng 1 căn nhà tình thương tặng hộ thanh niên đồng bào dân tộc khó khăn
Trao kinh phí đến Hội Nông dân tỉnh Gia Lai mua bê tặng hộ đồng bào dân tộc khó khăn vùng biên giới Trao kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa đến Huyện ủy Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
Trao kinh phí đến Hội Nông dân tỉnh Gia Lai mua bê tặng hộ đồng bào dân tộc khó khăn vùng biên giới
Trao kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa đến Huyện ủy Phú Thiện, tỉnh Gia Lai

Trao kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa đến Huyện ủy Phú Thiện, tỉnh Gia Lai

Tin cùng chuyên mục