Rà soát tiến độ công trình chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Năm 2025 có nhiều sự kiện lớn và TPHCM đang tập trung triển khai các công trình chào mừng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng yêu cầu, Văn phòng UBND TPHCM tập trung theo dõi giúp lãnh đạo UBND TPHCM rà soát tiến độ các công trình chào mừng đợt kỷ niệm quan trọng này.

Ngày 5-7, Văn phòng UBND TPHCM tổ chức hội nghị sơ kết công tác văn phòng 6 tháng đầu năm 2024.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng yêu cầu, Văn phòng UBND TPHCM phải tăng cường phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ với các sở ban ngành, địa phương trong tham mưu, xử lý công việc của Thường trực UBND TPHCM.

fb50ec3e841a26447f0b.jpg
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng phát biểu chỉ đạo. Ảnh: M.HIỆP

Nhắc lại năm 2025 có nhiều sự kiện lớn và TPHCM đang tập trung triển khai các công trình chào mừng các ngày lễ lớn, Phó Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu, Văn phòng UBND TPHCM tập trung theo dõi giúp lãnh đạo UBND TPHCM rà soát tiến độ các công trình chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Việc này nhằm giúp lãnh đạo UBND TPHCM kịp thời đôn đốc, nhắc nhở các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai các công trình, dự án hoàn thành kịp tiến độ đề ra.

Cùng với đó, Văn phòng UBND TPHCM tập trung công tác tham mưu để hoàn chỉnh các văn kiện, làm tốt công tác phục vụ cho đại hội Đảng các cấp của TPHCM.

Đi vào một số công việc cụ thể, Phó Chủ tịch UBND TPHCM lưu ý, Văn phòng UBND TPHCM tiếp tục hoàn thiện quy trình xử lý hồ sơ điện tử, lưu trữ hồ sơ và nhất là theo dõi tiến độ xử lý công việc.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM mong muốn, Văn phòng UBND TPHCM tiếp tục phối kết hợp giữa các sở, ngành làm tham mưu cho lãnh đạo UBND TPHCM trong xử lý công việc, cũng như công tác quyết định các vấn đề lớn của TPHCM.

ba2c7319ab3d0963502c.jpg
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân có nhiều thành tích giai đoạn 2018-2022. Ảnh: M.HIỆP

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Chánh Văn phòng UBND TPHCM Đặng Quốc Toàn cho biết, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các phòng ban của văn phòng khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công việc.

Trong đó, tập trung khắc phục công tác xử lý hồ sơ trễ hạn, quá hạn, kéo dài. Đồng thời tiếp tục hoàn thiện hệ thống phần mềm, điều kiện làm việc trên môi trường điện tử theo hướng tiện lợi hơn, thông minh hơn, ít bước thao tác hơn nhưng hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, tập trung hoàn thành các công việc đảm bảo xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử, thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính...

Bên cạnh đó, đầu tư, nâng cấp, xây dựng, triển khai các ứng dụng, phát huy công cụ hỗ trợ đạt hiệu quả trong quá trình chuyển đổi số, hoàn thiện thể chế, chuẩn hóa quy trình giải quyết công việc tại Văn phòng UBND TPHCM.

90661c1c7438d6668f29-1.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: M.HIỆP

Song song đó, phối hợp với các sở, ban ngành tham mưu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 như về đầu tư công, tăng trưởng kinh tế, thương mại, dịch vụ, các sự kiện diễn đàn kinh tế, đối thoại hữu nghị...

Đồng thời, phối hợp rà soát, đánh giá khả năng hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, 49 chương trình, đề án theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI để xác định nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá thực hiện đạt kết quả cao.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, về giải quyết hồ sơ tại Văn phòng UBND TPHCM, kết quả tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn tăng từ 75% lên 85%; tỷ lệ hồ sơ trễ hạn giảm từ 20% xuống 15%. Văn phòng UBND TPHCM, triển khai liên thông kết nối phần mềm quản lý văn bản và điều hành nội bộ theo mô hình liên thông 4 cấp; thực hiện chữ ký số trong xử lý, ban hành và phát hành văn bản.

Văn phòng UBND TPHCM đã tham mưu thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên, xử lý đơn và phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân. Cùng với đó, duy trì phối hợp với các cơ quan tham gia tiếp công dân tại trụ sở đúng quy chế phối hợp. Trong năm 2023, đã tham mưu và tổ chức Chủ tịch UBND TPHCM tiếp công dân định kỳ: 8 kỳ/13 vụ việc.

Tin cùng chuyên mục