Tạm dừng viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 10-6

Ngày 7-6, Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thông báo về việc tạm dừng viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh để làm công tác tu dưỡng, tu bổ định kỳ năm 2024.

Tạm dừng viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 10-6
Tạm dừng viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 10-6

Cụ thể, từ ngày 10-6 đến hết ngày 12-8, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ sẽ tạm ngừng tổ chức lễ viếng, lễ tưởng niệm để làm công tác bảo dưỡng, tu bổ định kỳ năm 2024. Lễ viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh dự kiến sẽ được tiếp tục tổ chức lại từ ngày 13-8.

Tin cùng chuyên mục